Project Description

Ali Çarkoğlu

Ali Çarkoğlu”Turkey and the European Union:Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics” – Taylor & Francis

Ali Çarkoğlu, Binnaz Toprak

Ali Çarkoğlu, Binnaz Toprak “Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset” – Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESEV