Project Description

Erinç Yeldan

Erinç Yeldan “Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi” – İletişim Yayıncılık 2001

ÇErinç Yeldan

Erinç Yeldan “İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri” – Efil Yayınevi Yayınları – 2010

Erinç Yeldan

Erinç Yeldan “The Economics of Growth and Distribution” – Efil Yayınevi Yayınları

Erinç Yeldan

Erinç Yeldan “Küreselleşme, Kim İçin ?” – Yordam Kitap – 2008