Project Description

 Reşat Kasaba

Reşat Kasaba “Dünya,İmparatorluk,Toplum” – Kitap Yayınevi – 2005

Reşat Kasaba, Sibel Bozdoğan

Reşat Kasaba, Sibel Bozdoğan “Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik” – Tarih Vakfı Yurt Yayınları – 2010

Reşat Kasaba

Reşat Kasaba “Bir Konargöçer İmparatorluk” – Kitap Yayınevi – 2012

Reşat Kasaba

Reşat Kasaba “Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi” – Belge Yayınları- 2000