Project Description

Yeşim Atamer

Yeşim Atamer “Milletlerarası Satım Hukuku” – 12 Levha Yayıncılık

Yeşim Atamer

Yeşim Atamer “Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri” – Beta Yayınları

Yeşim Atamer

Yeşim Atamer “İnternet ve Hukuk” – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları – 2004

Yeşim Atamer

Yeşim Atamer “Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması” – Beta Yayınları