TÜSEB Yasa Tasarısı İle İlgili Bilim Akademisi Raporu Üzerine Hürriyet Gazetesi Haberi

Bilim Akademisinin “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” üzerine hazırladığı rapor Hürriyet gazetesine haber oldu.

Kolay profesörlük ve üniversitede siyasi kadrolaşma yolunu açtığı gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısına bir itiraz da Bilim Akademisi’nden geldi. ‘Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın üniversite özerkliğine darbe vuracağını savunan Bilim Akademisi, hazırladığı raporda, “bakanlığa bağlı siyasal üniversite ve suiistimale zemin hazırlayan özerkliğe aykırı bir düzenleme” yorumu yaptı. Tasarıyı Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Yeşim M. Atamer değerlendirerek rapor hazırladı.

Hürriyet Gazetesinden Gönül Koca’nın hazırladığı haberin …

By |14/11/2014|TÜSEB Yasa Tasarısı İle İlgili Bilim Akademisi Raporu Üzerine Hürriyet Gazetesi Haberi için yorumlar kapalı

Bilim ve teknolojinin gereğini anlamamanın ve imkânlarını kullanmamanın acı sonuçları

Soma ve Ermenek maden faciaları üzerine ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünden Prof. Şebnem Düzgün’ün değerlendirmelerini sunuyoruz.

13 Mayıs 2014 Tarihinde Soma Eynez Yeraltı Kömür Ocağında Meydana Glene Facia İle İlgili Değerşendirmeler – Şebnem Düzgün

 28 Ekim 2014 Tarihinde Ermenek’te Bir Yeraltı Kömür Ocağında Meydana Gelen Facia İle İlgili Değerlendirmeler – Şebnem Düzgün

By |11/11/2014|Bilim ve teknolojinin gereğini anlamamanın ve imkânlarını kullanmamanın acı sonuçları için yorumlar kapalı

“Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Üzerine Rapor

Kamuoyunda “Torba Yasa” adı verilen türden bir tasarı olan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” , TÜSEB ve bir Sağlık Üniversitesi kurulması konuları ile birlikte YÖK ve üniversitelerle ilgili yeni düzenlemeler de önermektedir.

Tasarıyı ilkeler, hukuk, üniversiteler, araştırma ve sağlık sistemi açılarından eleştiren bir raporu ilişikte sunuyoruz. Bu çalışma Bilim Akademisi için Etik ve İnsan Hakları Komisyonları üyemiz hukukçu Prof. Dr. Yeşim M. Atamer tarafından hazırlanmıştır. TÜSEB ve sağlık sistemi ile ilgili bölümlerde büyük ölçüde Tıp Dekanları Konseyi’nin web sitesinde yayınlanan görüşten alıntılanmıştır: http://www.tipdek.org/

Bilim Akademisi bu değerlendirme vesilesi …

By |05/11/2014|“Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Üzerine Rapor için yorumlar kapalı