İstanbul Bilgi Üniversitesi  Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SSBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, AB Enstitüsü Müdürü ve Jean Monnet Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Ayhan Kaya, Avrupa Birliği’nin en prestijli bilimsel araştırma destek programlarından biri olan “European Research Council Advanced Grant” ile ödüllendirildi. Sosyal Bilimlerde ilk kez ERC (Euroepan Research Council) Advanced Grant bir Türk Üniversitesine veriliyor.

Bilim Akademisi üyesi  Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın ERC (Euroepan Research Council) Advanced Grant’e layık görülen projesi  “Nativism, Islamophobism and Islamism in the Age of Populism: Culturalisation and Religionisation of What is Social, Economic and Political in Europe” (Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa’da Sosyo-Ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi).

Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da kendilerini giderek sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik nedenlerle dışlanmış hisseden yerli gençler giderek sağ popülizm ve İslamofobik söylemlere doğru eğilim sergilerken benzeri sosyo-ekonomik ve dışlanmışlık süreçlerine tabi olan bazı Müslüman ve göçmen kökenli genç gruplar ise İslamileşme süreçlerine eğilim göstermektedirler. Bu araştırmanın amacı geliştireceği yeni bir bilimsel lens/perspektif ile özünde sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik unsurlar taşıyan bu iki genç grubun benzeri süreçlerden geçerek radikalleştiklerini ve birbirlerine karşı bu radikalliklerini besledikleri gösterilmeye çalışılacaktır. Geniş alan çalışmaları, literatür çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerin içerileceği araştırma sürecinde sadece geniş bir araştırmacı grubu ve bilimsel danışma grubu birlikte çalışacaklardır. Bu araştırma fonunun amacı Avrupa ve Dünyanın karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri ve politikaları geliştirebilecek projeleri ve araştırmaları fonlamak.