Önemli Tıp Dergileri erişilemeyen verilerin kullanıldığı COVID-19 çalışmalarını geri çekiyor. MORU Tropical Health Network, 09.06.2020

Önce Lancet, ardından New England Tıp Dergisi, erişilemeyen verilere dayanan bilimsel makaleleri geri çekti.  Söz konusu çalışmalar,  klorokin ve hidroksiklorokin’in COVID-19 tedavisindeki rolü üzerineydi ve her ikisindeki veri de Surgisphere adında bir şirket tarafından sağlanmıştı.  Surgisphere verinin halka açılmasını reddedince ilgili makaleler çalışmaların tekrarlanabilir olmamasından dolayı geri çekildi.  MORU araştırmacıları konuyla ilgili iki noktaya dikkat çekiyor.

  • Tıp ve bilimsel dergiler erişilemeyen verilere dayanan makaleleri kabul etmemelidir
  • Düzenleyici makamlar ve bu tür raporları dikkate alan diğer kurumlar, yayınlanan verilerin doğruluğunu ve uygulanabilirliği ile analizlerin doğruluğundan emin olmadan harekete geçmemelidir.

Hatalı araştırma verisi/sonucu içeren makalelerin geri çekilmesi bilimde ilerlemenin önünü açıyor, Nature Index, 03.03.2020  

Yazıda makalesini geri çekmek zorunda kalmış bilim insanlarının deneyimlerinden aldığı dersler özetlenmiş. 2018 Nobel Kimya Ödülü’nü almış olan Frances Arnold’un da aralarında olduğu bilim insanları hatalarını kabul etmenin, dürüst olmanın, hızlı davranmanın ve hatalı araştırmanın kaydının silinmesine aracı olarak genç araştırmacılara örnek olmanın önemini vurguluyor.

17 makalede kullanılmış ve 900 atıf almış “örümcek davranış verisi”nin uydurma olma ihtimali sorgulanıyor, Nature, 07.02.2020

Örümceklerle ilgili alan araştırması yapan davranışsal ekolojist Jonathan Pruitt’in en az 17 makalede kullanılan verileri uydurduğu şüphesi var. Olaylar, Pruitt’in verilerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Ocak ortasında bir makalenin geri çekilmesiyle başlıyor. Doğruluğu sorgulanan verilerin kullanıldığı 17 makale 900’den fazla atıf almış. Alandaki 20’den fazla biliminsanı , Pruitt’in yazarları arasında bulunduğu 150 kada