Önemli Tıp Dergileri erişilemeyen verilerin kullanıldığı COVID-19 çalışmalarını geri çekiyor. MORU Tropical Health Network, 09.06.2020

Önce Lancet, ardından New England Tıp Dergisi, erişilemeyen verilere dayanan bilimsel makaleleri geri çekti.  Söz konusu çalışmalar,  klorokin ve hidroksiklorokin’in COVID-19 tedavisindeki rolü üzerineydi ve her ikisindeki veri de Surgisphere adında bir şirket tarafından sağlanmıştı.  Surgisphere verinin halka açılmasını reddedince ilgili makaleler çalışmaların tekrarlanabilir olmamasından dolayı geri çekildi.  MORU araştırmacıları konuyla ilgili iki noktaya dikkat çekiyor.

  • Tıp ve bilimsel dergiler erişilemeyen verilere dayanan makaleleri kabul etmemelidir
  • Düzenleyici makamlar ve bu tür raporları dikkate alan diğer kurumlar, yayınlanan verilerin doğruluğunu ve uygulanabilirliği ile analizlerin doğruluğundan emin olmadan harekete geçmemelidir.

Hatalı araştırma verisi/sonucu içeren makalelerin geri çekilmesi bilimde ilerlemenin önünü açıyor, Nature Index, 03.03.2020  

Yazıda makalesini geri çekmek zorunda kalmış bilim insanlarının deneyimlerinden aldığı dersler özetlenmiş. 2018 Nobel Kimya Ödülü’nü almış olan Frances Arnold’un da aralarında olduğu bilim insanları hatalarını kabul etmenin, dürüst olmanın, hızlı davranmanın ve hatalı araştırmanın kaydının silinmesine aracı olarak genç araştırmacılara örnek olmanın önemini vurguluyor.

17 makalede kullanılmış ve 900 atıf almış “örümcek davranış verisi”nin uydurma olma ihtimali sorgulanıyor, Nature, 07.02.2020

Örümceklerle ilgili alan araştırması yapan davranışsal ekolojist Jonathan Pruitt’in en az 17 makalede kullanılan verileri uydurduğu şüphesi var. Olaylar, Pruitt’in verilerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Ocak ortasında bir makalenin geri çekilmesiyle başlıyor. Doğruluğu sorgulanan verilerin kullanıldığı 17 makale 900’den fazla atıf almış. Alandaki 20’den fazla biliminsanı , Pruitt’in yazarları arasında bulunduğu 150 kadar makaleyi de mercek altına yatırmış.

Araştırmacının, kendini yazar listesine ekletmek ve atıf almak için yaptıkları en yüksek derece etik ihlali olarak değerlendirildi, Nature, 06.02.2020 

Dünyanın en çok atıf alan araştırmacılarından biri olan biyofizikçi Kuo-Chen Chou bir derginin editoryel kurulu üyesi, bir başka derginin de hakemliği görevlerinden “en yüksek derecede etik ihlali” nedeniyle uzaklaştırıldı. Chou’nun kendi araştırmasına atıf yapılması ve/veya kendi isminin yazar listesine eklenmesi için çok sayıda yazarı manipüle ettiği ortaya çıkmış.  Chou, daha önce Bioinformatics dergisinin editoryel kurulundan da çıkarılmış fakat ismi açıklanmamış.

Yağmacı dergilerin araştırma dünyasına çok da etkisi yok gibi görünüyor, Nature, 13.01.2020

Araştırmacılar 250 yağmacı dergi ve her dergiden de 2014’de basılmış birer makale seçmişler ve Google scholar arama motoru ile bu makalelerin son 5 senede ne kadar atıf aldığına bakmışlar. Makalelerin %60’ı hiç atıf almamış ve %38’i en fazla 10 atıf almış. Araştırmacılar aynı yıl yayımlanmış ve saygın dergilerden seçilmiş 1000 makaleye de aynı analizi yaptıklarında yalnız %9’unun hiç atıf almadığını ve ortalamada 18 atıf aldığını görmüşler.  Bu sonuçtan atıf almayan veya okunmayan yağmacı dergilerin diğer araştırmalara etkisinin çok küçük olduğunu tahmin ettiklerini belirtmişler.

 

Research integrity: nine ways to move from talk to walk – NATURE: 12.10.2020

Five ways China must cultivate research integrity – NATURE 28.11.2019

Attacks on scholars worldwide raise concern–  NATURE 21.11.2019

The Integrity Inspectors – NATURE – 21.11.2019

Make reports of research misconduct public – NATURE – 6.06.2019

Plagiarism detectors are a crutch, and a problem – NATURE – 28.03.2019

How to be good – NATURE – 1.03. 2018

Türkiye’de üniversitelerin büyüyen sorunu: Parayla tez yazımı – DW Türkiye – 22.02.2019

Payment-for-papers plan rattles scientists – NATURE – 21.02.2019

Overdue: a US advisory board for research integrity – NATURE – 14.02.2019

We need to talk about systematic fraud– NATURE – 7.02.2019

China awaits controversial blacklist of‘poor quality’ journals– NATURE -16.10.2018