Önemli Tıp Dergileri erişilemeyen verilerin kullanıldığı COVID-19 çalışmalarını geri çekiyor. MORU Tropical Health Network, 09.06.2020

Önce Lancet, ardından New England Tıp Dergisi, erişilemeyen verilere dayanan bilimsel makaleleri geri çekti.  Söz konusu çalışmalar,  klorokin ve hidroksiklorokin’in COVID-19 tedavisindeki rolü üzerineydi ve her ikisindeki veri de Surgisphere adında bir şirket tarafından sağlanmıştı.  Surgisphere verinin halka açılmasını reddedince ilgili makaleler çalışmaların tekrarlanabilir olmamasından dolayı geri çekildi.  MORU araştırmacıları konuyla ilgili iki noktaya dikkat çekiyor.

  • Tıp ve bilimsel dergiler erişilemeyen verilere dayanan makaleleri kabul etmemelidir
  • Düzenleyici makamlar ve bu tür raporları dikkate alan diğer kurumlar, yayınlanan verilerin doğruluğunu ve uygulanabilirliği ile analizlerin doğruluğundan emin olmadan harekete geçmemelidir.

Hatalı araştırma verisi/sonucu içeren makalelerin geri çekilmesi bilimde ilerlemenin önünü açıyor, Nature Index, 03.03