Bilim Akademisi Etik Kurulu Üyeleri

Ersin Yurtsever (koordinatör)

M. Ali Alpar

Yeşim M. Atamer

Canan Atılgan

Bertil Emrah Oder

Hakan Sedat Orer

Şevket Ruacan

Cihan Saçlıoğlu

Tarık Tihan

Etik Kurulun görevleri şunlardır:

    1. Kamuoyunu ve akademik dünyayı akademik dürüstlük ilkeleri ve uygulamaları hakkındabilgilendirmek,
    2. Bu konuda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve Yönetim Kuruluna danışmanlıkyapmak,
    3. Bilim Akademisi üyeleri ile ilgili etik ihlali iddiaları olursa, Tüzükte tanımlanan süreçler çerçevesindeYönetim Kurulu’nun isteyeceği incelemeleri yapmak,
    4. Bilim Akademisi BAGEP ödülü almış kişiler hakkında etik ihlali iddiaları olursa, BAGEP ödülükazananların Bilim Akademisi ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun isteyeceği incelemeleri yapmak.

 

Bilim Akademisi Etik Kurul yönergesi için lütfen tıklayın.