Bilim Akademisi Etik Kurulu Üyeleri

Yeşim M. Atamer

Canan Atılgan

Baha Balantekin

Bertil Emrah Oder

Hakan Sedat Orer

Tuğrul Senger

Tarık Tihan

Erinç Yeldan 

Etik Kurulun görevleri şunlardır:

    1. Kamuoyunu ve akademik dünyayı akademik dürüstlük ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek,
    2. Bu konuda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
    3. Bilim Akademisi üyeleri ile ilgili etik ihlali iddiaları olursa, Tüzükte tanımlanan süreçler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun isteyeceği incelemeleri yapmak,
    4. Bilim Akademisi BAGEP ödülü almış kişiler hakkında etik ihlali iddiaları olursa, BAGEP ödülü kazananların Bilim Akademisi ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun isteyeceği incelemeleri yapmak.

 

Bilim Akademisi Etik Kurul yönergesi için lütfen tıklayın.