Bilim Akademisi Etik Kurulu Üyeleri

Yeşim M. Atamer

Canan Atılgan

Baha Balantekin

Bertil Emrah Oder

Hakan Sedat Orer

Tuğrul Senger

Erinç Yeldan 

BA Etik Kurulu Görevleri

Bilim Akademisi’nin temel etik değerleri bilimsel liyakat, özgürlük, dürüstlük, saygı, eşitlik, kapsayıcılık ve bilimsel mükemmeliyettir.

Bu ilkelerin bilimsel etik kabulleri doğrultusunda irdelendiği raporlar hazırlanması, bu raporların dönemin gerektirdiği değişimleri, bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik ilerlemeleri ve gelişmeleri barındıracak şekilde güncellenmesi Etik Kurul’un görevidir. Bu ilkeler sürekli gözden geçirilir ve https://bilimakademisi.org/ adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılır.

Bu raporlar bilim camiasında güncel tartışılan etikle ilgili konularda ilkeleri ve uygulamaları tariflemeyi, yerelde ortaya çıkabilecek bilim etiğiyle alakalı özel durumlarla ilgili konuları tartışmayı, iyi örnekleri sergilemeyi ve ihlal durumunda hayata geçirilebilecek yaptırımlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlar. Başta Bilim Akademisi’nin Akademik Liyakat, Özgürlük ve Dürüstlük Bildirgesi’ni imzalamış olan Bilim Akademisi üyeleri ve BAGEP ödülü sahipleri olmak üzere, bilim insanlarının bu ilkeleri referans almaları hedeflenir.

Etik Kurulu’nun ilgi alanına,

  • Bilimsel araştırma ve eğitimde bilimsel dürüstlük, liyakat ve akademik özgürlüklerin tariflenmesi,
  • Akademik ya da idarî konumun, unvanın, yetkilerin bilim insanlarının öğrencileri, meslektaşları, yöneticileri ve bilim topluluğu dışındaki kişilerle olan ilişkilerde sağladığı hak ve sorumlukların çerçevesinin çizilmesi,
  • Akademisyenlerce kullanılabilecek, cinsel içerikte olanlar da dahil olmak üzere zorba, tacizci, saldırgan, ayrımcı, nefret söylemi içeren ya da aşağılayıcı söz ve davranışların akademik çalışma ortamlarında yaratabileceği zararlı etkilerin irdelenmesi,
  • Bilimsel araştırma ve eğitimde cinsiyetçi, ırkçı, sosyal ya da etnik kökene, cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliğine, engelliliğe, dil, din, felsefi görüşe ve benzeri nedenlere dayalı dışlayıcı ve eşitlikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmanın akademik dünyanın kamuoyunda algılanmasına ve akademik ortamlara verebileceği zararlı etkilerin örneklenmesi,
  • Hakemlik ve jüri üyeliği gibi değerlendirme görevlerinde kullanılacak bilimsel ve akademik kriterlerin saptanması,
  • Bilimin farklı alanlarındaki uygulamalarını da gözeterek, bilimsel bulguların yayılım faaliyetlerinde izlenmesi gereken etik ilkelerin özetlenmesi ve doğru bilinen yanlış pratiklerin irdelenmesi,

ve benzeri konular girer.

BA Etik Kurulu ayrıca bilim etiği ile ilintili konularda oluşacak Bilim Akademisi gündemleri kapsamında BA Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapar.

 

Bilim Akademisi Etik Kurul yönergesi için lütfen tıklayın.