Türkiye genelindeki genç bilim insanlarının gelişimlerini desteklemek ve koşullarını iyileştirmek için faaliyetler yapmak ve genç bilim insanlarının Türkiye’de bir Genç Bilim Akademisi kurmalarına önayak olmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Genç BA adı altında faaliyet gösteren çalışma grubunun amaçları kısaca:

• Üstün başarılı genç bilim insanlarının seslerini duyuracakları bir platform oluşturmak.
• Genç BA üyelerinin dünyadaki ödül programlarına aday göstermek ve/veya başvurmasında destek sağlamak.
• Bağımsız bir Genç Bilim Akademisi Derneği kurulması ve bu derneğin Global Young Academy ve Young Academy of Europe gibi kuruluşlara üye/federe olması için çalışmak.
• Genç BA üyeleri için araştırma fonlarına başvurmaları ve başarılı olmaları için destek sağlamak.
• Disiplinlerarası ve inovatif araştırmaları motive edecek faaliyetlerde bulunmak.
• Genç BA üyelerinin önerecekleri konular çerçevesinde kişisel gelişim çalıştayları düzenlemek.
• Genç BA üyelerinin Bilim Akademisi’nin kıdemli üyeleriyle eşleştirilerek kendilerine mentorluk sağlamak.
• Türkiye’de bilimin ne olduğunun ve bilim insanının kim olduğunun daha iyi anlaşılması ve bilim kültürünün yaygınlaştırılması için faaliyetler düzenlemek.

Genç BA ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Genç BA’ya üyelik şartları için tıklayınız.

Genç BA Yürütme Kurulu üyeleri için tıklayınız.

Genç BA’nın Mayıs 2021 itibarı ile 220 üyesi bulunmaktadır. Üye listesi için lütfen tıklayın.

Genç BA’nın Şubat 2021’de yayınlanan Akademik Özgürlükler ile İlgili Duyurusu için lütfen tıklayınız.

Genç BA’nın Haziran 2020 tarihli Akademide Mobbing başlıklı raporun için lütfen tıklayınız.

Genç BA’nın hazırlamış olduğu “Doçentlik Başvuru ve Değerlendirme Sistemi” raporu için lütfen tıklayınız.

Genç BA’nın  YÖK’ün Doçentlik Sınavlarına İlişkin Çalışmasına Cevabı için lütfen tıklayınız.

Kasım 2017 itibarı ile Genç BA Çalışma Grubu üyelerinin kariyer gelişimlerine destek olmayı, bu süreçte kariyerleriyle ilgili fikir danışabilecekleri ve bilgi alabilecekleri deneyimli bir bilim insanının desteğini alabilmelerini amaçlayan BİLİM AKADEMİSİ – GENÇ BA ÇALIŞMA GRUBU MENTORLUK PROGRAMI yürürlüğe girmiştir. Bu mentorluk programına başvurmak için lütfen tıklayın.