Türkiye genelindeki genç bilim insanlarının gelişimlerini desteklemek ve koşullarını iyileştirmek için faaliyetler yapmak ve genç bilim insanlarının Türkiye’de bir Genç Bilim Akademisi kurmalarına önayak olmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Genç BA adı altında faaliyet gösteren çalışma grubunun amaçları kısaca:

• Üstün başarılı genç bilim insanlarının seslerini duyuracakları bir platform oluşturmak.
• Genç BA üyelerinin dünyadaki ödül programlarına aday göstermek ve/veya başvurmasında destek sağlamak.
• Bağımsız bir Genç Bilim Akademisi Derneği kurulması ve bu derneğin Global Young Academy ve Young Academy of Europe gibi kuruluşlara üye/federe olması için çalışmak.
• Genç BA üyeleri için araştırma fonlarına başvurmaları ve başarılı olmaları için destek sağlamak.
• Disiplinlerarası ve inovatif araştırmaları motive edecek faaliyetlerde bulunmak.
• Genç BA üyelerinin önerecekleri konular çerçevesinde kişisel gelişim çalıştayları düzenlemek.
• Genç BA üyelerinin Bilim Akademisi’nin kıdemli üyeleriyle eşleştirilerek kendilerine mentorluk sağlamak.
• Türkiye’de bilimin ne olduğunun ve bilim insanının kim olduğunun daha iyi anlaşılması ve bilim kültürünün yaygınlaştırılması için faaliyetler düzenlemek.

Genç BA ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Genç BA’ya üyelik şartları için