Bilim etiği ve araştırmada dürüstlük ilkeleri

Etik kelimesi aslında çok kapsamlı bir sahaya işaret eder. Toplum içerisindeki davranışlarımızı olduğu kadar düşüncelerimizi ve etkinliklerimizi sorgulayan bir dizi kural vardır. Bu kuralların bir kısmı yasalar tarafından belirlenir.  Oldukça büyük bir kısım ise yasalar tarafından suç sayılmamakla beraber toplum tarafından hoş görülmeyen davranışlar, düşünceler ve etkinlikleri ilgilendirir.

Bu ikinci kısım prensipleri inceleyen bilim dalına etik denir.

Etik kuralları sahadan sahaya farklı noktalarda yoğunlaşırlar. Bilim dünyasındaki etik kavramı ve sorunları “Bilim Etiği” bağlamında toplanabilir. Bilim Akademisinin üç ilkesi olan liyakat, özgürlük ve dürüstlük bilim etiğinin temellerini oluşturur. Biz bilimin bu üç ilke çerçevesinde yürütülmesine inanıyoruz ve bu konuda gerek öğrencileri gerekse de araştırmacıları bilgilendirmek ve yönlendirmek istiyoruz. Bilim Akademisi’nin web sitesinde ve sarkac.org  platformunda Bilim Etiği sekmeleri altında hem ulusal ve uluslararası kaynakları topluyoruz hem de değişik bilim etiği sorunları üzerinde düşüncelerimizi paylaşıyoruz.

Sunduğumuz kaynaklardan biri bizim de üyesi olduğumuz ve kısa adı ALLEA olan “All European Acad