Uluslararası Akademiler ve Bilimsel Topluluklar İnsan Hakları Ağı (IHRN), dünya çapında akademisyenlerin temel haklarını savunan ve tehdit altındaki akademik kurumları destekleyen 90’dan fazla onursal topluluğun oluşturduğu bir ittifaktır. IHRN Yürütme Kurulu üyeleri olarak bizler, Taliban’ın vekil Yüksek Öğretim Bakanı tarafından bu hafta açıklanan Afganistan’da kadınların yükseköğretime katılımına yönelik yasağı şiddetle kınıyoruz. Kadınların eğitime erişiminin engellenmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi de dahil olmak üzere temel uluslararası insan hakları standartlarının ağır bir ihlalidir ve kadınların saygınlığına ve hak ehliyetine yönelik bir hakarettir. Eğitime erişim de dâhil olmak üzere kadınların Afgan toplumuna tam katılımı, ülkedeki kalkınmanın ilerletilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu yasak genç nesil bilim insanları, mühendisler ve sağlık çalışanları üzerinde yıkıcı bir etki yaratacak ve derhal geri alınmadığı takdirde Afganistan’a kalıcı zarar verecektir.

Yürütme Komitesi

Uluslararası Akademiler ve Bilimsel Topluluklar İnsan Hakları Ağı