Bilim Akademisi Uluslararası Akademiler ve Bilimsel Topluluklar İnsan Hakları Ağı’nın (IHRN) Sudan’daki insan hakları ihlallerini kınayan ve ülkede güvenli sağlık hizmeti ve insani yardım sağlanması konusundaki çağrısını destekliyor.

IHRN Yürütme Komitesi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Güçleri arasında Nisan ayı ortasında patlak veren şiddet olaylarından bu yana Sudan’da meydana gelen yaygın insan hakları ihlallerini kınamaktadır. Dünya çapında bilim insanları, akademisyenler ve sağlık çalışanlarının temel haklarını savunan 90’dan fazla ulusal onursal bilimsel topluluğun oluşturduğu bir ittifak olarak IHRN, Sudan’daki meslektaşlarımıza yönelik saldırılara ilişkin güvenilir raporları ve şiddetin ülkedeki sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim üzerindeki ciddi etkisini ciddi bir endişeyle takip etmektedir.

Tam metnin İngilizcesini okumak için tıklayınız.