Bu yıl, 22-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Bilim Akademisi Yapay Öğrenme Yaz Okulu 2023‘ü duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Bu yaz okulu, Bilim Akademisi şemsiyesi altında, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Yapay Öğrenme Yaz Okulu serisinin ilki 2016 yılında gerçekleşmiş olup sonraki yıllarda da aşağıda listenen kurumlarda farklı temalar ile başarıyla devam ettirilmiştir:

Bu serinin sekizinci yaz okulu “Kuramsaldan Uygulamaya Yapay Öğrenmede Güncel Teknikler” başlığı altında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Derin pekiştirmeli öğrenme, medikal görüntü analizi için difüzyon modelleri, kuantum hesaplama ile yapay öğrenme, hukuk metinleri için doğal dil işleme, bilgisayarla görü için derin alan uyarlama ve alan güncellemede güncel yaklaşımlar, açık küme tanıma için derin sinir ağı sınıflandırıcıları, nöromorfik makine öğrenimi, haberleşme için yapay öğrenme ile yapay öğrenme için haberleşme, yapay öğrenme için güvenlik, adalet ve gizliliğe giriş, dönüştürücü mimarisi ve dönüştürücü tabanlı dil modelleri ile yeni nesil doğal dil işleme, üretici modellerle resim sentezleme, yeni nesil biyomdikal görüntüleme sistemleri için derin öğrenme, çizge-zaman uzayında veri analizi, değişimsel oto-kodlayıcılar ve konuşma sentezleme yaklaşımları ile yapay öğrenme için yüksek başarımlı hesaplama yöntemleri üzerine alanında seçkinleşmiş yirmi bilim insanı tarafından eğitimler verilecektir.

Yaz okulunun amacı, bu alanlarda araştırma yapmak için gerekli olan temel bilgileri tazelemek, son araştırma gelişmeleri hakkında bilgi vermek, endüstri ile lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmek, tez öğrencileri ile alanında uzman olan eğitmenler arasında etkileşimi sağlamaktır. Bu alanlarda araştırmalar yürüten lisansüstü öğrencileri, öğretim üyeleri ve endüstriyel kuruluş ve teknokentlerdeki ilgili kişiler yaz okulunun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Ön kayıt için son başvuru tarihi 22 Mayıs!

Başvuruları bu linkten yapılmaktadır.