Bilim Akademisi, Afganistan’daki yetkililerin kadınların eğitime katılmalarını yasaklayan kararlarından derin üzüntü duymaktadır ve Uluslararası Bilim Konseyi’nin Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitime katılımını etkileyen bir dizi olumsuz eylemini kınayan açıklamasını desteklemektedir. 

Buna göre, alınan tedbirler hem Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hem de eşitlik ve eğitim hakkı için temel ahlaki gerekliliği ortaya koyan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile çelişmektedir.

Eğitim, her ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik ilerlemesi ve vatandaşlarının refahı için kritik öneme sahiptir. Toplumlar kadınları ve kız çocuklarını güçlendirip eğitim ve bilim sistemlerine dahil ettikçe, bu ülkelerde daha iyi sosyal, sağlık ve ekonomik sonuçlar elde etmişlerdir. Son alınan, Afgan kadınlarını üniversite düzeyindeki eğitimden dışlama kararı Afganistan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini engelleyecektir.

 

Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgi, insanlığın ilerlemesi ve yaratıcılığı için temeldir. Eğitim, bilginin faydalarının evrensel olarak paylaşılmasını sağlar. Daha genel anlamda eğitim, bilimin uygulanmasının tüm toplumlara verimli bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamaya yardımcı olur.

 

Uluslararası Bilim Konseyi, siyasi yapılarına bakılmaksızın tüm toplumlarda eğitime eşit erişimin ve bilime katılımın teşvik edilmesi konusunda kararlıdır. Yetkilileri, kadınların üniversite eğitiminden dışlanmasına ilişkin kararlarını geri almaya davet etmektedir. Konsey, Afgan kadın ve kız çocuklarının eğitim ve bilimle uğraşma yoluyla isteklerini gerçekleştirmelerine destek olmaya hazırdır ve Afgan yetkilileri bu hedefi ilerletmek için bizimle görüşmeye davet eder.

Uluslararası Bilim Konseyi üyesi Bilim Akademisi, bu süreçlerde üzerine düşecek her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırdır.

 

Uluslararası Bilim Konseyi Duyurusu için tıklayınız.