18 Mart Bilim Akademisi Konferansı koronavirüs önlemleri dahilinde ertelendi.
Tarih ileriki günlerde ilan edilecek.

 

Bilim Akademisi Konferansları’nda bu ay Behçet Hastalığını ele alıyoruz.
Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından ilk kez tekrarlayan ağız, genital bölge yaraları ve üveit üçlüsüyle tanımlanan Behçet Hastalığının romatolojik hastalıklar içinde hangi gurupta sınıflanacağı yıllardır süren bir tartışma konusudur. 1960’lardan itibaren hastalık spondilit gurubunda sınıflanmaya çalışılmışken, Prof. Dr. Hasan Yazıcı Behçet hastalığının bir sistemik vaskülit olarak sınıflanması gerektiğini savunmuştur. Ancak 21.yüzyılın başına geldiğimizde, gösterilen genetik ve bazı klinik özellikler hastalığın yine spondilit gurubuna yakın olduğunu düşündürmeye başlamıştır.

Marmara Üniversitesi Vaskülit kliniğinde yürütülen çalışmalarda, literatürde ilk defa Behçet hastalarında venöz vasküliti destekler şekilde venöz duvar kalınlıklarında artış saptandı. Ankilozan Spondilit ve venöz damar hastalıkları da dahil olmak üzere çalışılan diğer hastalıklarda benzer bir bulguya rastlanmadı. Bu venöz duvar kalınlık artışını, Behçet hastalığı için ayırt ettirici tanısal bir araç olarak, hem inflamatuar, hem de non-inflamatuar kontrol gruplarıyla test edildiğinde özgünlük ve duyarlılığın Behçet hastalığı için yaklaşık %80 olduğu görüldü. Bu son veriler, hastalığın sistemik bir vaskülit olduğu hipotezini kuvvetle desteklemektedir.

Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı BAGEP 2019 ödül sahibi ve Marmara Üniversitesi İç hastalıkları Anabilimdalı, Romatoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Alibaz-Öner, 2010 yılından bugüne Marmara Üniversitesi Vaskülit kliniğinde bu konudaki araştırmaları yürütüyor. Öner, hastalık tanımlandıktan sonra geçen yaklaşık bir asırlık zaman diliminde değişen paradigmaları klinik gözlemler çerçevesinde tartışacak.

Doç. Dr. Fatma Alibaz Öner, İstanbul Pertevniyal Lisesi’ndeki eğitimini bitirdikten sonra, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.2004-2010 yılları arasında İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği’nde “İç Hastalıkları” uzmanlık eğitimini tamamlamış, 2013 yılında da Marmara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Romatoloji Bilim Dalı’nda “Romatoloji “ yandal uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Şubat 2015-Kasım 2015 arası Mayo Clinic, Rochester/ ABD Vaskülit Merkezinde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmiştir.

Türkiye Romatoloji Derneği üyesi Alibaz-Öner’in akademik ilgi alanları arasında Behçet Hastalığı, Takayasu Arteriti, Sistemik Vaskülitler, Sistemik Vaskülitlerde Görüntüleme, Romatolojide hasta kökenli ölçütler bulunmaktadır.
2019 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı BAGEP ile ödüllendirilmiş Doç. Dr. Fatma Alibaz Öner’in, SCI kriterlerine sahip 70 makalesi bulunuyor. Alibaz-Öner halen, Marmara Üniversitesi, İç hastalıkları Anabilim dalı, Romatoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi olarak görevine ve araştırmalarına devam etmektedir.