İhsan Ketin Anısına BAGEP Yerbilim Ödülü

İhsan Ketin anısına BAGEP Yerbilim Ödülü Oya & A. M. Celal Şengör tarafından  2019 yılında başlatıldı.

1914’te Kayseri’de doğan İhsan Ketin, Atatürk’ün gelişim için başlattığı yurt dışı bursunu kazanıp 1932 yılında Almanya’ya gitti; Berlin’de siyasal karmaşa ve eğitimin tatminkar olmaması yüzünden Bonn Üniversitesi’ne geçti; ünlü jeolog Hans Cloos’un yanında çalışmalarına devam eden Ketin, 1938 yılında doktora tezini tamamladı ve Türkiye’ye döndü. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsünde doktor asistan olarak göreve başlayan Ketin, o sırada 24 yaşında ve ülkenin doktora yapmış ikinci jeoloğu idi.

Ülkeye dönüşünden bir yıl sonra yaşanan Erzincan depremi nedeniyle depremlerle ilgili çalışmalara başladı. Bu çalışmalarını, 1948 yılında “Über die tektonisch-mechanischen Folgerungen aus den grossen anatolischen Erdbeben des letzten Dezenniums” adıyla yayınladı. “Kuzey Anadolu Yanal Atımlı Fay Hattı”‘nın varlığını kanıtladığı bu makale, tüm dünyada büyük ilgi gördü ve bu sayede Ketin’e, Avrupa’nın en büyük üç madalyasından biri olan ‘‘Gustav Steinmann Madalyası’’ verildi. 1950-51 yılları arasında ABD’ye giden Ketin, dönüşünden kısa bir süre sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1966 yılında Türkiye’nin paleotektonik birliklerini tesbit ederek yayınlayan Ketin’in bu çalışması, daha sonra Türkiye jeolojisinde yapılan tüm paleotektonik çalışmalarına temel olmuştur.

1985 yılında Ketin A. B. D.’de Stanford Üniversitesine misafir bilim insanı olarak gitti. 1977 yılında Van’ın doğusunda çalışan Ketin, burada temelin tamamen melanjlardan oluştuğunu göstermiş, bu şekilde Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı yorumunun da temellerini atmıştır. Ketin’in 1948 makalesi, levha tektoniğinin öncülerinden biri addedilmektedir. 1983’de yaş haddinden emekli olmasına rağmen, Ketin, üniversitenin ricası üzerine, son gününe kadar muntazaman üniversitedeki çalışmalarına devam etmiş, 16 Aralık 1995 tarihinde vefat etmiştir. Ketin, son derece alçak gönüllü, fevkalade terbiyeli, içten ve arkadaş canlısı bir insandı, ama bilimsel konularda toleransı yoktu.

Ketin, Londra ve Amerika Jeoloji Dernekleri şeref üyesiydi.