İsenbike Togan, Altay Atlı & Selçuk Esenbel "Türkiye'de Çin'i Düşünmek" - Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi - 2013

İsenbike Togan, Altay Atlı & Selçuk Esenbel “Türkiye’de Çin’i Düşünmek” – Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi – 2013

İsenbike Togan... "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - Efsaneler ve Gerçekler" - İmge Kitabevi

İsenbike Togan… “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu – Efsaneler ve Gerçekler” – İmge Kitabevi

İsenbike Togan, Cahide Baysal & Gülnar Kara "Eski T'ang Tarihi" - Türk Tarih Kurumu Yayınları

İsenbike Togan, Cahide Baysal & Gülnar Kara “Eski T’ang Tarihi” – Türk Tarih Kurumu Yayınları