Bilim Akademisi üyesi İsmail Çakmak  TWAS (The World Academy for Sciences)   2016 Tarım Bilimleri Ödülününe layık görüldü.

Dünya Bilimler Akademisi 2016 yılı Tarım Bilmleri Ödülünü, dünyada (özellikle gelişmekte olan ülkelerde) yaklaşık 2 milyar insanda görülen çinko, demir ve iyot eksikliğine bağlı sağlık sorunlarının tarımsal stratejilerle azaltılması üzerine 12 ülkede yürüttüğü başarılı uluslararası düzeydeki projeleri ve bu alanda bilimsel literatüre yaptığı üst düzey katkıları nedeniyle İsmail Çakmak’a verdi. İsmail Çakmak’a Akademi Madalyası ve 15 000 dolarlık ödülü 2017 yılı içinde yapılacak bir törenle verilecektir.

Sözü edilen mikro besin elementlerin noksanlığı özellikle çocukların beyin gelişiminde sorunlara, bağışıklık sisteminde zayıflığa ve fiziksel gelişimde yetersizliklere yol açmaktadır. Sorununun ana nedeni çinko, demir ve iyot bakımından doğal olarak çok fakir olan tahıl bazlı gıdaların yüksek miktarlarda tüketilmesi gösterilmektedir. Dr Çakmak başkanlığında Çin, Hindistan, Pakistan, Tayland, Laos, Zambiya, Zimbabve, Mozambik, Güney Afrika, Brezilya, Kazakistan, Meksika ve Türkiye’de yürüyen ve buğday, pirinç ve mısıra odaklanmış olan projedeki temel amaç, tarımsal stratejilerle (özellikle yeni gübre formülasyonları geliştirme ve uygulamalarıyla) tahılların çinko, demir ve iyot konsantrasyonunu arttırmak ve insan sağlığına katkıda bulunmaktır. Bu alanda çok başarılı sonuçlara ulaşıldığı için yürütmekte olduğu proje, 2 kez 3’er yıl daha uzatılmış ve yeni ülkelere ve yeni mikro besin elementlerine odaklanılmıştır.

Yaklaşık 5 milyon ABD doları bütçesi olan ve ana Sponsoru Bill ve Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası ve bazı gıda ve gübre endüstrisi kuruluşları olan projeden çok sayıda üst düzey bilimsel araştırma makalesi de yayınlanmıştır.

Dr Çakmak bugüne değin uluslararası hakemli bilimsel dergilerde 160 makale yayınladı ve bu makalelere, Web of Science verilerine göre 9 bin üzerinde ve Google Scholar verilerine göre de yaklaşık 17 000 atıfta bulunuldu (H-Indexi; Google Scholar: 69 ve Web of Science: 52).

1999 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü; 2005 yılında Uluslararası Gübre Endüstrileri Birliği IFA tarafından verilen 2005 Yılı Uluslararası Bitki Beslemes Ödülü, 2007 yılında Avustralya Teknolojik Bilimler Akademisi – “Derek Tribe Madalyası”, 2014 yılında Alexander von Humboldt Vakfı (Almanya) tarafından verilen Georg Forster Araştırma Ödülü aldı. Çakmak, bugüne değin yaklaşık 45 ülkede araştırma konusuyla illgili bilimsel konferanslar verdi. Lideri olduğu ulusal ve uluslararası projelerine bugüne değin 15 milyon dolar üzerinde fon sağladı. 2012 yılında Avrupa Akademisi’ne seçildi. Çakmak, ayrıca Türkiye’de Bilim Akademisi’nin de seçilmiş üyesidir.