Müfredat, bilim eğitimi ve değerler eğitimi üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Emel Aközer’in iki çalışması için lütfen tıklayın:

Taslak İlköğretim ve Ortaöğretim Programları Üzerine Bir Eleştiri (Şubat 2017) 

Modern Bilim Eğitimine Bilim Dışı Müdahaleler ve Akademik Özgürlük (Şubat 2018)