Bilim Akademisi popüler bilim konferansları 2018 yılı ikinci konferansı Bilim Akademisi üyesi ve Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin (EÇEM) kurucu direktörü ve Makina Mühendisliği Bölümü başkanı Prof. Dr. M. Pınar Mengüç ile devam ediyor.

Bilim Akademisi konferansları ücretsiz ve halka açık düzenlenmektedir.

SALON IKSV ulaşım bilgileri için lütfen tıklayın.

17 Şubat 2018, Cumartesi saat 12:00
Nano-boyutta Ölçme, Biçme ve Enerji Harmanlama
Prof. Dr. M. Pınar Mengüç

Prof. Mengüç, kariyeri boyunca, gerek makro, gerek mikro, gerekse de nano-boyutta yenilikçi ve kalıcı çalışmalar yapmıştır. Şimdiye kadar 60’dan fazla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerle çalışmış olan Mengüç’ün 130’dan fazla bilimsel dergi yayını, 200’den fazla konferans bildirisi vardır. Dünya genelinde 130’dan fazla davetli/key-note vermiş olan Mengüç’ün iki kitabı, 5 patenti bulunmaktadır. Thermal Radiation Heat Transfer (Işınımla Isı Transferi) adlı kitabın 6. Baskısı 2016 da yayınlanmıştır. Ayrıca, kendisi 2006’dan beri, Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT) adlı derginin üç baş-editöründen (Editor-in-Chief) birisi olarak görev yapmaktadır.
Profesör Mengüç’ün son yirmi yılda nano-boyut ölçme, işleme ve enerji harmanlama üzerinde yaptığı çalışmalar, Amerikan NSF, NIH, DOE, Avrupa Birliği ve TUBITAK programları tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de 2010 yılından beri sürdürdüğü bina, şehir ve sanayi ölçeğinde enerji verimliliği çalışmaları da Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (dört proje), AB Ufuk2020 programı (iki proje), ve bir ABD NSF tarafından desteklenmektedir. Bu projelerin ışığı altında, EÇEM, mimarlar ve mühendislerin disiplinler-arası kavramların gelişmesine ve yenilikci enerji harmanlama süreçlerine etkin katkıda bulunmaya devam etmektedir.