Türkiye’de tarihin, beşeri bilimler arasında en sorunlu dallardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar uzanan yaklaşık bir asırlık süre boyunca bu disiplin bir taraftan yöntem ve kuram açısından Batının açılım ve normlarını uyarlayıp gelişmeye çalışırken, diğer taraftan giderek artan ölçüde ulus devletin ideolojik öncelikleri ve milliyetçi kültürün dayatmalarına maruz kalarak en temel bilimsellik ölçütlerinden uzaklaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda, “Türk” tarihinin geniş yelpazesinde Osmanlı tarihi özellikle hedef alınmış, başlıkta provokatif bir şekilde önerildiği gibi Türklerden kurtarılmayı bekleyen bir alan halini almaya başlamıştır.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın evsahipliğinde düzenlenen Bilim Akademisi Konferansları’nın bu ayki konuğu Prof Dr. Edhem Eldem, Osmanlı tarihinin “Türk” tarihinin bir parçası olarak ele alınması ve bu iki alanın birbirinden farkı üzerine konuşacak.

Etkinliğe katılım için rezervasyon için gerekmektedir. Lütfen tıklayınız.

Edhem Eldem, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi ve Collège de France’da Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü sahibidir. Berkeley, Harvard, Columbia, EHESS ve ENS’de ders vermiş, Berlin’de Wissenschaftskolleg’de fellow olmuştur. 18. yüzyılda Osmanlı-Avrupa ticareti, Osmanlı İslam mezar taşı kitabeleri, geç Osmanlı dönemi İstanbul’u, Osmanlı Bankası, Osmanlı batılılaşması, Oryantalizm, Osmanlı biyografileri ve otobiyografik yazım, Osman Hamdi Bey, Osmanlı İmparatorluğu’nda arkeoloji, müzecilik, fotoğraf gibi konularda uzmanlaşmıştır.
Başlıca Türkçe yayınları: Osmanlı Bankası Tarihi (1999); Bankalar Caddesi. Osmanlı’dan Günümüze Voyvoda Caddesi (2000), Doğu İle Batı Arasında Osmanlı Kenti: Halep, İzmir ve İstanbul (2003, D. Goffman ve B. Masters ile birlikte), İftihar ve İmtiyaz. Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi (2004); İstanbul’da Ölüm. Osmanlı İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri (2005); Doğuyu Tüketmek (2007); Osman Hamdi Bey Sözlüğü (2010); Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı Mezar Taşları (2010, G. Kut ile birlikte), Geçmişe Hücum. Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü, 1753-1914 (2011, Z. Bahrani ve Z. Çelik ile birlikte); Nazlı’nın Defteri. Osman Hamdi Bey’in Çevresi (2014); Mendel-Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek (2014); Camera Ottomana. Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914 (2015, Z. Çelik ile birlikte); Osman Hamdi Bey: İzlenimler, 1869-1885 (2016), Mitler, Gerçekler ve Yöntem. Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar (2018).