Bilim Akademisi Konferansları, 2021 Güz serisinin ilkinde konuşmacımız, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder.

 

“Üniversite” kavramının en önemli, vazgeçilemez, olmazsa olmazı bilimsel özgürlük ve kurumsal özerkliktir. Ancak her iki kavramda hem siyasi hem de akademik olarak bütün dünyada zaman zaman tartışılmaktadır. Akademik özgürlüğün sınırları nedir, bir üniversitenin kurumsal özerkliğinin boyutları nelerdir, kurumsal özerklik ile akademik özgürlük birbirlerini destekler kavramlar mıdır, yoksa bu iki olgunun çatıştığı, çeliştiği ortamlar olur mu? Üniversite kavramının uzun bir geçmişe sahip olan ülkelerde bu kavramla üzerine yapılan tartışmaların düzeyine oldukça uzak olan ülkemizde ise hem akademik özgürlük hem de kurumsal özerklik sorunludur. Devletin üniversitelere tekçi ve merkeziyetçi yaklaşımı, siyasi kültürümüz ve sosyo-kültürel değerlerimiz bu iki değerin toplum ve siyaset olarak içselleştirilmesine pek müsait değildir.