HÜCRE İÇİ ETKİLEŞİMLER ve İLAÇLAR
Vücudumuzda meydana gelen biyolojik olayların tamamına yakını proteinlerin birbirlerini tanıyıp, etkileşmeleri sonucunda gerçekleşmektedir. Buna rağmen, hücre içindeki iki proteinin birbirini tanıyabilmesi ve bir bileşik oluşturmasının arkasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar henüz tam olarak bilinmemektedir.
Bu konuşmada bir hücredeki proteinlerin birbirleriyle nasıl bağlanabilecekleri, hesaplamalı yöntemlerin önemi üzerinde ve hastalıklara yol açan mutasyonların bu etkileşimleri nasıl bozdukları üzerinde durulmuştur. 

Özlem Keskin Özkaya halen Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları hesaplamalı biyoloji konusundadır. Hücre içindeki etkileşimler, protein yapıları, protein etkileşimleri ve hücre içindeki yolakların modellenmesi konularında çalışmaktadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden almıştır. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora sırasında misafir öğrenci olarak daha sonra da, doktora sonrası araştırmacı olarak Amerikan Ulusal Sağlık Merkezi, Ulusal Kanser Enstitüsünde bulunmuştur. Şu ana kadar 100 yayını vardır ve TÜBİTAK Bilim Ödülünü almıştır. Bilim Akademisi üyesidir.