Project Description

Gelibolu Yarımadasında Bir Bilimadamı

Miral Dizdaroğlu

Yılı: 2010
Yayınevi: TÜBA
ISBN: 97899442523709
Sayfa Sayısı: 79

*TÜBA WEB Sitesi’nden alınmıştır.