Project Description

Rana Karabudak, Aksel Siva, Ayşe Altıntaş, Demet Yandım Kuşçu.

Yayınevinden satın almak için tıklayınız.

“Olgularla MULTİPL SKLEROZ Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi” kitabı Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubunun ortak çabası ile oluşturulmuştur.

Bilindiği gibi multipl skleroz santral sinir sistemini çok yönlü etkileyebilen, farklı klinik gidiş ve tablolar sergileyebilen, tedavi yanıtlarının değişken olduğu, uzun soluklu ve yakın takip gerektiren bir hastalıktır.

Birçok farklılığı içinde taşıyan bu hastalık ve hastalık spektrumunda tanı konusunda isabetli davranmak zaman zaman zorluklar taşıyabilmektedir.

Bunun yanında, multipl skleroz tedavi seçeneklerinin de dinamik olarak geliştiği bir alandır. Tedavi planı özelliklidir ve birebir hastaya göre planlanmalıdır.

Bu kitabı hazırlarken bütün bu yönleri göz önüne alarak, önemli bir ihtiyaçtan yola çıktık. Nöroloji alanında çalışan ve yetişmekte olan meslektaşlarımıza multipl sklerozu gerçek olgularla aktarmayı ve hastalığın zorlu yönlerine ışık tutabilmeyi hedefledik. Bu amaçla kitapta hastalığın her yönünü örnekleyebilecek olgular seçilerek; hastalığın tanısı, belirti ve bulguları, ayırıcı tanısı, gebelik, aşılanma gibi multipl skleroza ilişkin çok sorulan sorular ve ailevi olgular değerlendirildi.

Tanıda önemli yer tutan manyetik rezonans görüntüleme ve diğer tanı yöntemleri de bu alandaki güncel bilgileri aktarmaya yönelik olarak titizlikle seçildi.

Hastalığa ilişkin tedavi yaklaşımlarının her yönüyle farklı olgular zemininde değerlendirilmesine özen gösterildi. Tedavideki gelişmeler, takibin gerektirdiği tedavi değişiklikleri ve güncel tedavi ilkeleri yanında atak tedavisi ve belirtilere yönelik seçenekler de tartışıldı.

Yılı: 1999
Yayınevi: Bilimsel Tıp Yayınevi
Genişlik: 20
Yükseklik: 24
Sayfa Sayısı: 281

*Bilimsel Tıp Yayınevi WEB Sitesi’nden alınmıştır.