Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy

Not so long ago the nation-state seemed to be on its deathbed, condemned to irrelevance by the forces of globalization and technology. Now it is back with a vengeance, propelled by a groundswell of populists around the world.

Daha Adil, Daha Makul Bir Küresel Ekonomi Mümkün mü?

Ulus devlet anlayışı, yakın zamana kadar küreselleşme dalgasının altında kalıp tüm etkisini yitirmeye mahkûm görünüyordu. Şimdi ise tüm dünyadan yükselen popülizm rüzgârını arkasına alarak geri döndü.

Straight Talk on Trade Ideas for a Sane World Economy

Straight Talk on TradeIdeas for a Sane World Economy Dani Rodrik Yayınevinden satın almak için tıklayınız. An honest discussion of free trade and how nations can sensibly chart a path forward in today’s global economy Not so long ago the nation-state seemed to be on its deathbed, condemned to irrelevance by the forces of globalization and technology. Now it is back with a vengeance, propelled by a groundswell of populists around the world. In Straight Talk on Trade, Dani Rodrik, an early and outspoken critic of economic globalization taken too far, goes beyond the populist backlash and offers a more reasoned explanation for why our elites’ and technocrats’ obsession with hyper-globalization made it more difficult for nations to achieve legitimate economic and social objectives at home: economic prosperity, financial stability, and equity. Rodrik takes globalization’s cheerleaders to task, not for emphasizing economics over other values, but for practicing bad economics and ignoring the discipline’s own nuances that should have called for caution. He makes a case for a pluralist world economy where nation-states retain sufficient autonomy to fashion their own social contracts and develop economic strategies tailored to their needs. Rather than calling for closed borders or defending protectionists, Rodrik shows how we can restore a sensible balance between national and global governance. Ranging over the recent experiences of advanced countries, the eurozone, and developing nations, Rodrik charts a way forward with new ideas about how to reconcile today’s inequitable economic and technological trends with liberal democracy and social inclusion. Deftly navigating the tensions among globalization, national sovereignty, and democracy, Straight Talk on Trade presents an indispensable commentary on today’s world economy and its dilemmas, and offers a visionary framework at a critical time when ...

Küreselleşme Sınırı Aştı Mı?

Küreselleşme Sınırı Aştı Mı? Baskısı tükenmiştir. "Kapitalizm ulusal bir çerçeve içerisinde işliyor. Benim uluslararası ekonomiye bakışım şu: Uluslararası Ekonomiyi öyle bir şekilde inşa etmeli ki, ülke bazındaki değişik tür kapitalizmler birbirleriyle çatışmadan yaşayabilsin. Kabul etmek lazım ki her ülkenin kapitalizmi birbirinden farklı, bütün bu kapitalizmlerin ille de Amerika'daki kapitalizme benzeyeceğini zannetti herkes. Böyle bir şey olmayacak, tek bir model yok, olması da gerekmiyor. Sosyal ve siyasal kurumlar uluslararası çerçevede gelişmedikçe gerçek bir 'bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler' anlamında bir küresel kapitalizmin yerleşmesi mümkün değil. "Kitapta ortaya çıkarmaya çalıştığım; küreselleşme süreciyle genelde iktisatçıların kabullenmek istemedikleri bazı sosyal sorunların da gelebileceği, bu sosyal sorunları halletmek için bazı kurumsal reformlar gerektiğidir." Yayınevi: Kızılelma Yayıncılık ISBN: 9789758334032 Genişlik: 16 Yükseklik: 235 Sayfa Sayısı: 136 *Kitapyurdu WEB Sitesi'nden alınmıştır.