Bilim Akademisi olarak, Rusya’nın, demokratik ve egemen bir devlet olan Ukrayna’ya, her türlü uluslararası hukuk kuralını ihlal ederek askeri müdahalede bulunmasını ve bu şekilde Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın en temel hedeflerini ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Antlaşma’nın dibacesinde şu hedefler gösterilmiştir: ‘Bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumak, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, […] büyük uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan inancımızı yeniden ilan etmek, adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları yaratmak ve daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşama koşulları sağlamak, […] ve bu ereklere ulaşmak için hoşgörüyle davranmak ve iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamak, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmek, ortak yarar dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını sağlayacak ilkeleri kabul etmek ve yöntemleri benimsemek […].’ Bu hedeflerin Rusya Hükümeti tarafından pervasızca yerle bir edilmesini izlemek çok sarsıcı olmuştur.

Rusya Hükümeti’nin Ukrayna’ya yönelik saldırısı, tarihi ve güncel gerçeklere aykırı sahte mazeretlere dayanmaktadır. Gerçeğin bu şekilde çarpıtılması, daha doğrusu “gerçeklerin yeniden yaratılması” ulusal ve uluslararası siyasette artık olağanlaşmakta ve ortak bir barış dili konuşabilmenin önkoşulu olan bilimsel gerçekleri temelden reddeder hale gelmektedir.

Bağımsızlık, barış ve demokrasi sadece halkların esenliğinin değil, bilimin de can damarıdır. Rusya’nın saldırısı, Ukrayna’daki bilimsel altyapıya büyük hasar vermiş, binlerce bilim insanının çalışmalarını tehlikeye atmıştır. Aynı zamanda bu hukuksuz saldırıya karşı çıkan tüm sesleri[1] demokratik olmayan aşırı cezalarla tehdit ederek Rus bilim insanlarının ve kurumlarının da uluslararası bilim camiasından kopmasına sebep olmaktadır.

Ukrayna Halkı ile dayanışma içerisinde Rusya Hükümetini bu acımasız ve gayrimeşru saldırıyı bir an önce durdurmaya ve neredeyse 80 yıl önce kurulmasında büyük rol oynadığı uluslararası hukuk düzenine dönmeye davet ediyoruz.

Saygıyla Kamuoyunun dikkatine sunarız,

Bilim Akademisi Yönetim Kurulu

[1] Rus bilim insanlarının bu yönde bir açıklaması için tıklayınız.