Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Şefik Süzer’in 70. yaşı dolayısıyla 20 Nisan 2018 günü Bilkent Üniversitesinde bir sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyumda Prof. Süzer’in eski ve yeni öğrencileri, çalışma arkadaşları, okul yıllarından  dostları katıldı ve  konuşmalar yaptılar. Yapılan konuşmalarda Prof. Süzer ile yaşanmış anılar, Prof. Süzer’den öğrenilmiş dersler, fotoğraflar ve dokümanlar ile birlikte anlatıldı. Bu konuşmalar esnasında Prof. Süzer’in bilim dünyasına yaptığı katkılar, yetiştirdiği araştırmacılar ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile yeniden açıkça gösterilmiş oldu.

Bunun yanında akşam yapılan sohbet oturumunda Prof. Süzer’in kadim dostları Prof. Yavuz Ataman, Prof. Ersin Yurtsever, Prof. İskender Yılgör ve Prof. Müfit Akınç anılar ve resimler ile süsledikleri konuşmalarında, Prof. Süzer’in kişisel yanını öne çıkardılar.

Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nden katılımcılar bu vesile ile bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu.