Selahattin Sulhi Tekinay Anısına BAGEP Hukuk ve Siyaset Bilimi Ödülü

2021 yılı itibarı ile anonim bir destekçimiz tarafından fonlanan Selahattin Sulhi Tekinay BAGEP ödülü, Hukuk ve Siyaset Bilimi alanında verilmektedir.

Aslen Kilisli olan Prof. Dr. Selâhattin Sulhi Tekinay, babasının yargıç olarak görev yaptığı Mersin’in Mut ilçesinde, Lausanne Barış Anlaşması’nın imzalandığı gün doğmuştur. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 1951 yılında aynı üniversitede doktor unvanını, 1956 yılında da medeni hukuk doçenti unvanını almış ve 1957 yılında Medeni Hukuk Kürsüsünde göreve başlamıştır. 1963 yılında aynı üniversitede profesör olmuştur. Akademik faaliyetlerinin yanında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kesintisiz olarak avukatlık yapmıştır.

Prof. Dr. Tekinay 1983-1988 yılları arasında İstanbul Barosu başkanlığı yapmıştır. Tekinay’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu, 12 Eylül 1980 darbesi ile bozulan cezaevlerindeki şartların düzeltilmesi çalışmalarında önemli rol oynamıştır.

Profesör Tekinay 1984-1994 yıllarında Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı’nda (International Chamber of Commerce; Court of Arbitration) Türkiye’yi temsil etmiştir. 1991 yılında emekli olmasına rağmen yaşamının son günlerine kadar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci ve bilim insanı yetiştirmeye devam eden Profesör Tekinay 28 Kasım 1995 tarihinde vefat etmiştir. Profesör Tekinay’ın iki kızı vardır; Aslı Tekinay ve Şirin Tekinay. İkisi de kendi alanlarında başarılı ve saygın akademisyenlerdir.

Profesör Tekinay ardında Medenî Hukuka Giriş, Gerçek Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku gibi kitaplar ve çok sayıda makale bırakmıştır. Başta kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları savunuculuğu ile Prof. Dr. Tekinay’ın Türk medeni hukukunda kalıcı izleri vardır.