Şevket Pamuk "Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi" - İş Bankası Kültür Yayınları

Şevket Pamuk “Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi” – İş Bankası Kültür Yayınları – 2014

Şevket Pamuk "Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları" - İş Bankası Kültür Yayınları

Şevket Pamuk “Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları” – İş Bankası Kültür Yayınları – 2007

Şevket Pamuk "Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914)" - İletişim Yayınları

Şevket Pamuk “Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914)” – İletişim Yayınları – 2005

Şevket Pamuk "Osmanlı'dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme" - İş Bankası Kültür Yayınları

Şevket Pamuk “Osmanlı’dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme” – İş Bankası Kültür Yayınları – 2008

Şevket Pamuk "Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi" - Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Şevket Pamuk “Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi” – Tarih Vakfı Yurt Yayınları – 2000

Şevket Pamuk "Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913)" - Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Şevket Pamuk “Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913)” – Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Şevket Pamuk & Roger Owen "20. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi" - Sabancı Üniversitesi Yayınları

Şevket Pamuk & Roger Owen “20. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi” – Sabancı Üniversitesi Yayınları – 2002