Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra’ya armağan olarak düzenlenen sempozyum 22 Şubat Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi, Kriton Curi salonunda düzenleniyor.  Bu sempozyum ile bağlantılı olarak Ayşe Buğra’nın sosyal bilimler hocalığının ilham verdiği, Osman Savaşkan ve Mehmet Ertan tarafından derlenen “Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan” kitabı İletişim Yayınları tarafından basıldı.

Sosyal Politika Seminerleri 2018-2019 kapsamında Türkiye’nin Büyük Dönüşümü adlı sempozyum ile ilgili ayrıntılar:

09. 45: Açılış Konuşması

10. 00: Prof. Dr. Ayşe Buğra, “Bugün, Burada Sosyal Politika Üzerine Düşünmek.”

I. OTURUM (10.30 – 12.30)

SOSYAL POLİTİKA:  KURUMLAR, AKTÖRLER, DEVAMLILIKLAR VE DÖNÜŞÜMLER

Moderatör: Volkan Yılmaz

– Asena Günal, “Türkiye’de Devlet-Vatandaş İlişkilerine Sağlık Sistemi Üzerinden Bakmak: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Başarısızlık Nedenleri.”

– Asya Saydam, “Türkiye’de Emeklilik Reformları ve Emek Piyasası.”     

– Başak Akkan, “Türkiye’de Aileci Refah Rejiminin Dönüşen Çehresi: Engelli ve Yaşlı Bakımı Politikalarında Devamlılık ve Değişim.”

– Özgür Burçak Gürsoy ve Berra Zeynep Dodurka, “Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Güncel Durumunun Eleştirel Bir Değerlendirmesi.”

Tartışmacı:  Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (Boğaziçi Üniversitesi)

 12.30 – 13.30 : ÖĞLE ARASI

II. OTURUM (13.30 – 15.00)

EŞİTLİĞİ VE FARKLILIĞI BİR ARADA DÜŞÜNMEK

Moderatör: Osman Savaşkan

– Volkan Yılmaz, “Eşitliğin Farklılıklarla Bağdaşabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme.”

– Mehmet Ertan, “Eşitlik ve Farklılığı Bir Arada Düşünebilmek: Alevi Hareketinin Eşit Yurttaşlık Talebi.”

– Özlem Altan Olcay, “Eleştiri Siyaseti: Çok Kültürlülük, Post Sömürgecilik, Demokrasi Teşviki Yazınları Ekseninde Ortadoğu’da Kadın Hakları.”

Tartışmacı:  Prof. Dr. Çağlar Keyder (Koç Üniversitesi)

15.00 – 15.15 : Kahve Arası

III. OTURUM (15.15 – 17.15)

ÇALIŞMA HAYATI, EMEK SÜREÇLERİ VE TOPLUMSAL HAREKETLER

Moderatör: Mehmet Ertan

– Ayşe Alnıaçık, “Politik Bir Sorun Olarak Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Siyasetindeki Kurumsallaşma.”

– Ebru Işıklı, “İşe Alım Endüstrisinin İşsizliği Yönetmedeki Rolü.”

– Alpkan Birelma, “Türkiye Sendikal Hareketinde Aykırı Bir Yeniden Canlanma Vakası: TÜMTİS’in Yakın Dönemdeki Atılımı.”

– Mehmet Baki Deniz, “Kent Hakkı Tartışması Etrafında Türkiye’de Kentsel Toplumsal Hareketler: İstanbul Başıbüyük ve Ankara Dikmen Vadisi Örnekleri.”

Tartışmacı:  Prof. Dr. Mine Eder (Boğaziçi Üniversitesi)