Bilim Akademisi Üyesi ve Koç Holding Yönetim ve Strateji Kürsüsü Profesörü, Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan, psikoloji alanındaki saygın bilim kuruluşlarından olan Uluslararası Kültürlerası Psikoloji Derneği – IACCP
(International Association for Cross-Cultural Psychology) Başkanlığı’na seçildi.
65 ülkeden 800’den fazla bilim insanı üyesi bulanan IACCP’nin amacı, kültürün insan davranışı üzerindeki etkilerini araştırmak ve kültürlerarası etkileşimi iyileştirmek için araştırma ve uygulamaları desteklemektir.