Bilim Akademisi’nin Yapı Kredi Kültür Sanat ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Popüler Bilim Konferansları bahar döneminin ilk konferansı, 16 Ocak Çarşamba günü 18:30’da yapılacaktır. Konferansımızın konusu Alt- Üst Etik.

Alt etik; herkesin doğrusunu bildiği ve yapmaktan kaçındığı, önemli bir bölümünün de yasal suç oluşturduğu davranışların yanlışlığını vurgular. Çocuk istismarı veya onay alınmadan yapılan ilaç deneyleri böyle davranışlar arasında sayılmaktadır. Üst etik ise neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda toplumsal düzlemde görüş birliğine varılamamış durumları ifade etmektedir. Örneğin gereksiz tıp hizmetleri veya yerel etik normlarını evrensel etik normlarının üzerinde tutmayı üst etik sorunları kapsamına alabiliriz. Bir etik karmaşası içinde olan toplumlarda etik/ahlak tartışmalarının odağında, büyük bir kolaycılıkla, alt etik sorunları yer alır. Bilim Akademisi Konferansları’nın bu toplantısında Prof. Dr. Hasan Yazıcı, toplumda göz ardı edilen üst etik sorunlarına gereken önem verildiğinde alt etik sorunlarının nasıl daha kolay çözümlenebildiği üzerinde duracak.

Prof. Dr. Hasan Yazıcı, 1945 yılında İstanbul’da doğmuş, 1963’de Robert Kolej (Lise), 1969’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirmiştir.  1969-74 yılları arasında  ABD’de (Nebraska ve Creighton Üniversiteleri) iç hastalıkları ve romatolojide uzmanlaşmıştır. Yurda dönüşünde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Romatoloji Bilim Dalını kurup 2012 yılnda İstanbul Üniversitesinden emekli olmuştur. Ana araştırma alanları Behçet sendromu, klinik araştırma metodolojisi ve bilim etiğidir. Çok sayıda özgün yayın, derleme, temel ders kitaplarına katkı  ve başyazısı vardır. Bir çok bilim ve meslek ödülü almış, bilimsel dergi editörlüğünde bulunmuş ve yurt içi ve dışı bilim/meslek derneklerine üye seçilmiştir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) eski üyesi, Bilim Akademisi ve Avrupa Bilimler Akademisi  üyesidir. 2011’de Amerikan  Romatoloji Derneği (ACR)  Master ünvanını, 2012’de de Avrupa Romatizmayla Savaş Ligi (EULAR) Üstün Hizmet Ödülünü almış, TÜBA  Etik Kurulu ve İÜ Etik Kurulu kurucu başkanlıklarını yapmıştır.

Karikatür: Prof. Dr. Yalçın Tüzün