Bilim Akademisi Üyesi ve UCLA Elektrik Elektronik / Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Aydoğan Özcan, Amerikan Ulusal Mucitler Akademisi üyeliğine seçildi.

Amerikan Ulusal Mucitler Akademisi 11 Aralık 2018’de 148 yeni üye seçtiğini ilan etti. Üye olan bilim insanlarının ortak özellikleri; toplumun refahı, yaşam kalitesi ve ekonomik kalkınma üzerinde somut etkiler yaratan olağanüstü icatlar yaratmada / kolaylaştırmada üretken olan ve yenilikçi bir ruh sergileyen akademisyen mucitler olmaları.

Prof. Özcan, mobil sağlık, tele tıp, mikroskopi, algılama ve teşhis teknolojilerinde öncü ve etkili buluşlar yapıyor. Bu teknolojiler düşük maliyetli tanılamaların ve tıbbi teknolojilerin kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda ve gelişmekte olan ülkelerde erişimi önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip. Genel olarak Prof. Özcan’ın çalışmaları biyo-medikal ölçüm bilimini demokratikleştirmeye yardımcı oluyor. Kendisi bu buluşları ticarileştirmek için iki şirket kurdu ve şu anda kullanımda olan ürünlere öncülük etti. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.