Bilim Akademisi üyesi İnanç Adagideli’nin “Effects of electron scattering on the topological properties of nanowires: Majorana fermions from disorder and superlattices” başlıklı makalesi (Türkçe başlığı ile “Elektron Saçılımının Topolojik Özelliklere Etkisi: Düzensizlik ve Süperörgülerden Majorana Fermiyonları”) 2014 Sedat Simavi Fen Bilimleri jürisince övgüye değer görüldü. Kendisini tebrik ederiz.