Bilim Akademisi, Uluslararası Akademiler ve Bilimsel Topluluklar İnsan Hakları Ağı (IHRN) Yürütme Komitesi’nin, Nikaragua hükümetinin kısa bir süre önce Orta Amerika Üniversitesi’ne el koymasını ülkedeki akademik özgürlüğe yönelik bir saldırı olarak kınamasını desteklemektedir.

 

IHRN bildirisini buradan Türkçe çevirisini ise altta bulabilirsiniz.

 

Uluslararası Akademiler ve Bilimsel Topluluklar İnsan Hakları Ağı (IHRN), dünya çapında akademisyenlerin ve araştırmacıların temel haklarını savunan ve tehdit altındaki bilimsel kurumları destekleyen 90’dan fazla ulusal onursal bilimsel topluluktan oluşan bir ittifaktır. IHRN Yürütme Kurulu üyeleri olarak bizler, Nikaragua hükümetinin kısa bir süre önce Orta Amerika Üniversitesi’ne (UCA) el koymasını ülkedeki akademik özgürlüğe yönelik korkunç bir saldırı olarak kınıyoruz.

 

Geçtiğimiz hafta Nikaragua’daki Ortega-Murillo hükümeti, UCA’nın bir “terör merkezi” olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle üniversitenin mülklerine, binalarına, ekipmanlarına ve mali hesaplarına el koyarak bu varlıkları devlete devretmek üzere harekete geçti. Nikaragualı yetkililer ayrıca üniversitenin yöneticilerini vatan haini olmakla suçlayarak ciddi kişisel riskler altına soktu. Bu eylemler asılsız iddialara dayanmaktadır ve hedef alınan kişiler yasal süreçten mahrum bırakılmıştır.

 

Hükümetin bölgenin önde gelen akademik kurumlarından biri olan UCA’ya el koyması, ülkedeki araştırma ve bursları hedef alan bir dizi eylemin sonuncusu. Hükümet 2021’in sonlarından bu yana iki düzineden fazla üniversiteyi kapattı ve Nikaragua Bilimler Akademisi’nin yasal statüsünü iptal etti. UCA, 2018 yılında ülke çapında protestoların patlak vermesinin ardından devlet ve paramiliter güçler tarafından hedef alınan öğrencileri desteklediğinde hükümetin tacizine maruz kaldı. Kampüsü zaman zaman polis tarafından kuşatıldı ve üniversiteye sağlanan hükümet finansmanı büyük ölçüde azaltıldı ve sonunda tamamen geri çekildi.

 

Aralarında Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin de bulunduğu çok sayıda insan hakları kuruluşu, Nikaragua’daki yaygın insan hakları ihlallerini belgelemelerinin bir parçası olarak bu ülkedeki araştırma ve yüksek öğrenim kurumlarına yönelik saldırıları kınamıştır. Küresel bilim ve akademi camiasının üyelerini, ülkedeki temel hak ve özgürlüklerin korunması ve bu tür ihlallerin sona erdirilmesi çağrısında bize katılmaya davet ediyoruz.

 

Yürütme Komitesi

Uluslararası Akademiler ve Bilimsel Topluluklar İnsan Hakları Ağı