Bilim Akademisi Konferansları, 2021 Güz serisinin ilkinde konuşmacımız, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder.

Prof. Ergüder’in 17 Kasım Çarşamba 18:30’da yapacağı konuşmanın başlığı “Bilimsel Özgürlük ve Kurumsal Özerklik” olacak.

“Üniversite” kavramının en önemli, vazgeçilemez, olmazsa olmazı bilimsel özgürlük ve kurumsal özerkliktir. Ancak her iki kavramda hem siyasi hem de akademik olarak bütün dünyada zaman zaman tartışılmaktadır. Akademik özgürlüğün sınırları nedir, bir üniversitenin kurumsal özerkliğinin boyutları nelerdir, kurumsal özerklik ile akademik özgürlük birbirlerini destekler kavramlar mıdır, yoksa bu iki olgunun çatıştığı, çeliştiği ortamlar olur mu? Üniversite kavramının uzun bir geçmişe sahip olan ülkelerde bu kavramla üzerine yapılan tartışmaların düzeyine oldukça uzak olan ülkemizde ise hem akademik özgürlük hem de kurumsal özerklik sorunludur. Devletin üniversitelere tekçi ve merkeziyetçi yaklaşımı, siyasi kültürümüz ve sosyo-kültürel değerlerimiz bu iki değerin toplum ve siyaset olarak içselleştirilmesine pek müsait değildir.

Konferansa katılım için zoom kayıt sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konferans Zoom ile aynı anda Bilim Akademisi Youtube hesabından da canlı yayınlanacak.

Prof. Dr. Ergüder lise diplomasını 1957 yılında Robert Kolej’den alarak İngiltere’de Manchester Üniversitesinde yüksek öğrenimine devam etmiş, 1961 yılında Siyaset Bilimi lisans derecesini almaya hak kazanmıştır. 1969 – 2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Ergüder doktorasını ABD Syracuse (New York) Üniversitesinde Siyaset Bilimi dalında yapmıştır. 1988-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, Ağustos 1992-Ağustos 2000 yılları arasında ise aynı üniversitede Rektör olarak görev yapmıştır.  1 Eylül 2000 itibarı ile devlet memurluğundan emekli olan Ergüder kariyerine 2013 yılına kadar Sabancı Üniversitesinde devam etmiştir. Halen Sabancı Üniversitesi kurumsal şemsiyesi altında faaliyette bulunan Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Çeşitli vesilelerle Birleşik Amerika’da State University of New York ve Syracuse Üniversitelerinde “misafir profesör” olarak ders vermiş, Michigan Üniversitesinde ise “misafir araştırmacı” olarak bulunmuştur. Yurtdışında yayınlanan bilimsel makalelere ek olarak Profesör Ergüder’in  üç kitabı bulunmaktadır. Ayrıca 1970’li yılların sonunda ülkemizde kamuoyu araştırmaları ve davranışsal sosyal bilim çalışmalarının başlaması ve yerleşmesine katkıları olmuştur.

Ergüder, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Değişik tarihlerde sırasıyla Koç Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetlerinde hizmet etmiştir.

Yurt dışında ise merkezi Bologna’da bulunan Magna Charta Observatory of Academic Freedom and Institutional Autonomy (Magna Charta Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik) kuruluşunun yönetim kurulu üyeliğinde (2004-2009) bulunmuş, 2009-2013 yılları arasında ise aynı kuruluşun başkanlığını yapmıştır. Diğer taraftan, Ergüder, Avrupa Üniversiteler Birliği Kalite Değerlendirmesi Komisyonu uzmanı olarak Avrupa’daki çeşitli üniversitelerin değerlendirilmesine katılmıştır.