Bilim Akademisi’nin Yapı Kredi Kültür Sanat ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Popüler Bilim Konferanslarının güz dönemi son konferansı 21 Aralık Cuma günü 18:30’da yapılacaktır. Konferansımızın konusu Davranışsal İktisat ve Yasa Yazımında Yeni Yaklaşımlar.

Her gün internet üzerinden onlarca gereksiz sipariş yapan; kredi kartı borcunu vaktinde ödeyemeyeceğini bilmesine rağmen gecikme faiz oranlarını incelemeyen; iki ay sonra gitmeyecek olmasına rağmen spor kulübüne yıllık abonelik yaptıran bireyleri hukuk korumalı mıdır? Özellikle 2008 dünya ekonomik krizinin temelinde tüketicilerin düşüncesizce almış olduğu konut kredilerinin yattığı gerçeği karşısında bu soruların cevabı büyük önem kazanabilmektedir. Klasik iktisat kuramı ve bu kurama dayanılarak yazılmış olan kanunlar liberal piyasa ekonomisinin temeline bilinçli, kendisi için en iyi olanı tercih edebilecek tutarlı bireyi (“homo economicus”) oturtur – dolayısıyla da bu senaryoların hiçbirisinde müdahale etmez. Oysa son dönem Nobel iktisat ödülü sahiplerinin (Kahneman, Shiller, Thaler) araştırmaları tam aksini, yani kişilerin genelde rasyonel tercihlerde bulunmadıklarını, çok seçenekli, karmaşık durumlarda sezgileriyle hareket ettiklerini ve sık sık önyargılarının kurbanı olduğunu ortaya koymuştur. Bu tespit, birey davranışlarını yönlendirmek kaygısı olan hukuk kurallarının kaçınılmaz olarak revize edilmesini ve bunu yaparken özellikle davranış bilimlerinin bulgularından faydalanılması gerektiğini göstermektedir. Konferans, son yıllarda yasa koyucuların bu yöndeki çalışmalarına odaklanmaktadır.

 

Yeşim M. Atamer lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde elde ettikten sonra 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne atanmıştır. Araştırma alanları özellikle Türk ve AB sözleşme hukuku, ulusal ve uluslararası satım hukuku ile Türk ve AB tüketici hukukudur. Jean Monnet, Alexander von Humboldt, Ernst von Caemmerer, Unidroit ve Tübitak araştırma bursları ile Hamburg, Basel, Lausanne, Roma, Münih ve Cambridge (ABD)’de araştırmacı bilim insanı olarak bulunan Atamer 2007 yılında TÜBA’nın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülüne layık görülmüştür. 2010 yılında Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Akademisi asosiye ve 2017 yılında tam üyeliğine, 2011 yılında Uluslararası Ticaret ve Tüketici Hukuku Akademisi tam üyeliğine ve 2013 yılında Bilim Akademisi tam üyeliğine seçilmiştir. 2007 yılında beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nün müdür yardımcılığını yürütmektedir. Şubat 2019 itibariyle Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesine profesör olarak atanmış olan Atamer’in İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayınlanmış çok sayıda kitap, kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır.