2018 TÜBİTAK  Teşvik Ödüllerine layık görülenler arasında 7 BAGEP Ödül sahibi genç bilim insanı da var.

2013 yılı BAGEP Ödül sahibi Doç. Dr. Engin Durgun, “Hesaplamalı malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında yenilenebilir ve temiz enerji, çimento kimyası ve çevresel etkileri, üstün özellikli nanomalzeme öngörüsü ve uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2013 yılı BAGEP Ödül sahibi Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan , “Deneysel yüksek enerji fiziği alanında uluslararası deneylerde yapmış olduğu yeni temel parçacıkların keşfi ve hassas ölçümleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2014 yılı BAGEP Ödül sahibi Doç. Dr. Cengiz Erişen, “Siyaset bilimi alanında siyaset psikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2014 yılı BAGEP Ödül sahibi Doç. Dr. Eren İnci,“Kent ekonomisi alanında araç park yerlerinin ekonomik analizi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2014 yılı BAGEP Ödül sahibi  Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran “Anorganik kimya ve kataliz alanlarını kapsayan kolloidal ve katı destekli kararlı metal nanoparçacıklarının geliştirilmesi, tanımlanması ve katalitik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2016 yılı BAGEP Ödül sahibi  Doç. Dr. Hasan Şahin ,“Nano-ölçek malzemelerin özelliklerinin anlaşılması için gerçekleştirdiği hesaplama temellikonulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2018 yılı BAGEP  Ödül sahibi Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, “Elektrik-elektronik mühendisliğinde fotonik alanında biyomalzeme tabanlı fotonik aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülüne layık görüldüler.

 

2018 Yılı Bilim ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi için lütfen tıklayın.