Bilim Akademisi 2018 popüler bilim konferansları 12 Mayıs Cumartesi 12:00’de, Prof. Dr. Zafer Toprak ile devam ediyor.

İnkılap ve Travma: Türkiye’de Yeni Hayat
Cihan Harbi ertesi Cumhuriyet Türkiyesi Batı’ya yönelmiş, “yeni hayat” özlemiyle yaşam tarzında köklü dönüşümlere gitmişti. Reform kaygıları, seküler yaşam özlemi, Osmanlı kültür kodlarının sorgulanışı, nesiller arası uyumsuzluklar yoksul ülkenin insanlarını her geçen gün çözümsüzlüğe yöneltmişti. Türkiye, 1930’lu yıllarda “ideal”lerle donatılmış kendi “yeni insan”ına ulaşıncaya kadar, giriştiği inkılaplarla toplumsal travmayı birlikte yaşayacaktı. Çağdaş yaşam özleminin toplumsal travmaya dönüşümünün öyküsüni Zafer Toprak’tan dinleyeceğiz.

Konferans için Facebook linki: https://www.facebook.com/events/161884277858047/

Prof. Dr. Zafer Toprak Saint Joseph Fransız Lisesi’nin ardından Mülkiye’nin Diploması ve Dış Münasebetler şubesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi’nde [LSE-SOAS], doktorasını İstanbul İktisat Fakültesi’nde yaptı. Akademik çalışmaları 19. ve 20. yüzyıl ekonomik ve toplumsal/kültürel tarih üzerine yoğunlaştı. Başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca 20 kitabı ve 200 dolayında makalesi yayımlandı.

1972’de Londra Üniversitesi’nde öğretim görevliliğine başladı. 1977’de Boğaziçi Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü’ne katıldı. Tarih Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Minnesota ve Paris üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nde çağdaş Türkiye ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programlarını yürüten Atatürk Enstitüsü’nün başında bulundu.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sümerbank, Akbank , Yapı Kredi Bankası , Milli Reasürans, Anadolu Sigorta gibi kuruluşların akademik kurumsal tarih kitaplarını hazırladı. Toplum ve Bilim dergisinin ve Yurt Yayınları’nın kurucuları arasında yer aldı. 11 ciltlik Yurt Ansiklopedisi’nin ve 8 ciltlik İstanbul Ansiklopedisi’nin genel koordinatörlüklerini üstlendi. Tarih ve Toplum ve Toplumsal Tarih, İstanbul Dergisi, New Perspective on Turkey dergileriyle ile Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Yurt Yayınları yayın kurullarında ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’ın kuruluşunda aktif görev aldı. European Science Foundation projelerinde yöneticilik yaptı ve birçok uluslararası sempozyum düzenledi.

Türkiye İş Bankası Finans Müzesi’ni [Eminönü] ve Asım Kocabıyık Borusan Müzesi’ni [Periliköşk – Rumelihisar] kurdu. Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası’nın birçok sergisinin küratörlüğünü üstlendi. Halen Lozan Antlaşması’nın 90. yıldönümü nedeniyle İnönü Vakfı için hazırladığı Lozan’dan Cumhuriyet’e İsmet İnönü sergisi Türkiye’nin değişik kentlerini dolaşmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Aptullah Kuran Üstün Hizmet ödülünü, “İttihat-Terakki ve Cihan Harbi” adlı kitabıyla Osmanlı Bankası-Garanti Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi ödülünü, “Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji” adlı eseriyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü’nü kazandı. Uzun süre St. Olaf College (Minnesota) Middle East & Mediterranean Overseas Programlarının başında bulundu ve bu görevi nedeniyle kendisine fahri doktora verildi.

Prof. Dr. Zafer Toprak halen Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde ders vermektedir ve TÜBA’ya kurum dışı müdahalenin ardından kurulan Bilim Akademisi’nin aslî üyesidir.