Project Description

Dünyada ve Türkiye’de İktisadi Büyüme (1820-2005)

Şevket Pamuk

Yılı: 2007
Yayınevi: TÜBA
ISBN: 978-9944-252-08-9
Sayfa Sayısı: 50

*TÜBA WEB Sitesi’nden alınmıştır.