Project Description

Türk Ticaret Kanunu Ticari Mevzuat ve İkincil Düzenlemeler

Satın almak için tıklayınız.

İçindekiler

Ticari İşletme
Ticaret Şirketleri
Kıymetli Evrak
Taşıma İşleri
Deniz Ticareti
Sigorta Hukuku
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Sermaye Piyasası Kanunu
Kooperatifler Kanunu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
Ticari İşletme Rehni Kanunu
Çek Kanunu
Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Ticaret Sicil Yönetmeliği
Gemi sicili Nizamnamesi

Yılı:2014
Yayınevi: Vedat
ISBN: 9786054823345
Genişlik: 16
Yükseklik: 23,5
Sayfa Sayısı: 1302

* Hukuk Market WEB Sitesi’nden alınmıştır.