Project Description

Bankalar ve Finansal kurumlar Mevzuatı

Satın almak için tıklayınız.

Kanunun Temel İki Kurumu
Bazı Kavramlar
Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
Kurumsal Yönetim Bağlamında Bankanın Yönetimi ve Denetimi
Koruyucu Hükümler
Kredi Düzeni
Mevduat ve Katılım Fonu Düzeni
Denetim ve Alınacak Önlemler
Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler
Takip ve Tahsil Usulleri
Yaptırımlar, Soruşturma ve Koğuşturma Hükümleri
Geçici Hükümler

Yılı: 2006
Yayınevi:Arıkan
ISBN: 9756145986
Genişlik: 14
Yükseklik: 20
Sayfa Sayısı: 385

 

* Hukuk Market WEB Sitesi’nden alınmıştır.