Olgularla MULTİPL SKLEROZ Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi

“Olgularla MULTİPL SKLEROZ Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi” kitabı Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubunun ortak çabası ile oluşturulmuştur. Bilindiği gibi multipl skleroz santral sinir sistemini çok yönlü etkileyebilen, farklı klinik gidiş ve tablolar sergileyebilen, tedavi yanıtlarının değişken olduğu, uzun soluklu ve yakın takip gerektiren bir hastalıktır.