Yeni İnsan Ve İnsanlar

Yeni İnsan Ve İnsanlar Çiğdem Kağıtçıbaşı Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Yeni insan ve insanlar, yirmibeş yıllık İnsan ve İnsanlar'ın güncelleştirilmiş revizyonudur. Epeyce bir zamandır yapmak istediğim fakat bir türlü fırsat bulamadığım bu revizyonu gerçekleştirebilmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güncelleştirme ve revizyonu yaparken, temel bir ilkeyi gözettim. 0 da yenilikleri yansıtırken, geçerli özü de koruyarak birikimli bir gelişmeyi ortaya koyma gereğidir... Yeni İnsan ve İnsanlar'daki önemli bir yenilik, her konunun kültürel bir çerçeve içinde irdelenmesidir. Bunun en önemli nedeni, 1980'Ierden beri gelerek kültürel ve kültürler- arası psikolojiye daha fazla eğilmemdir. Türkiye'de kullanılan bir sosyal psikoloji kitabının bir çeviri olması, ya da salt Amerikan sosyal psikoloji kitaplarındaki bilgileri içermesi uygun değildir. Farklı kültürel ortamlarda elde edilen farklı bulgular konusunda en azından genel bir bilgilendirme gerekir. Böyle bir bilgilendirme, okuyucunun konuları bir kültür süzgecinden geçirmesine ve örneğin Türkiye'de aynı bulguların bulunup bulunmayacağını düşünmesine yardımcı olabilir... Sonuç olarak Yeni İnsan ve İnsanlar hem yepyeni bir kitaptır, hem de İnsan ve İnsanlar'ın kendisidir. Bu nedenle adını değiştirmeyip sadece Yeni'yi ekledim. Bu kitabın, toplumdaki insan olgusuna ışık tutması dileğiyle. Çiğdem Kağıtçıbaşı Prof.Çiğdem Kağıtçıbaşı Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (1969-1973) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde (1973-1995) öğretim üyeliği yapmış; A.B.D.' de Berkeley, Princeton, Colombia, Harvard Üniversitelerinde ders vermiş ve araştırma yapmıştır. Yurt içinde basılmış 10 kitap ve 40 makale 1 kitap bölümü; yurt dışında basılmış 7 kitap ve 100 makale 1 kitap bölümü vardır. Kağıtçıbaşı bir çok ulusal ve uluslararası bilim ödülünün de sahibidir. Bunlardan bazıları: Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu ''Psikoloji Biliminin Uluslararası Gelişimine Üstün Katkı Ödülü'' (1998); Kültürler arası Psikoloji Kuruluşu Onur Üyeliği (1998); Wellesley College Mezunlar Başarı Ödülü (1997); Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1996); Hollanda ileri Araştırmalar"Enstitüsü Ödülü (1993-94); Amerikan Psikoloji Kuruluşu ...

Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi

Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi Çiğdem Kağıtçıbaşı Yayınevinden almak için tıklayınız. Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi, sosyal psikolojinin kurucularından biri olarak uluslararası üne sahip Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yirmi yıla yayılmış çalışmalarını bir araya getiriyor. Kağıtçıbaşı kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor. Küreselleşme sonucunda giderek birbirine benzeyen yaşam tarzları bağlamında benliğin doğasına ve insanın gelişimine kültürler arası bir perspektiften bakıyor. Yılı: 2013 Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları ISBN: 9786059389440 Genişlik: 16,5 Yükseklik: 24 Sayfa Sayısı: 464