Klinik Psikoloji – Bilim ve Uygulama

Ülkemizde genelde psikoloji özelde de klinik psikoloji eğitimine olan talepteki artış psikoloji alanında nitelikli ve ülkemizdeki uygulamaları da kapsayacak ders kitaplarının hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Elinizdeki bu kitap böyle bir gereksinmeyi hisseden öğretim üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir sonuçtur.

Avrupa Şark’ı Bilmez: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932)

Bu önemli çalışma Şarkiyatçılığa şimdiye kadar yaklaşılmamış bir açıdan bakıyor: Edward Said ve diğer çağdaş düşünürlerin Batı’nın Doğu’ya yaklaşımını eleştiren görüşlerini ele alıyor ve Osmanlı-Türk aydınlarının onlardan çok daha önce, 19. yüzyıl sonlarından itibaren bu konudaki tespitlerini ortaya koyuyor.

Fundamentals of Biomaterials

This text for advanced undergraduate and graduate students covers the fundamental relationships between the structure and properties of materials and biological tissues. The successful integration of material and biological properties, shape, and architecture to engineer a wide range of optimized designs for specific functions is the ultimate aim of a biomaterials scientist.