Fundamentals of Biomaterials

This text for advanced undergraduate and graduate students covers the fundamental relationships between the structure and properties of materials and biological tissues. The successful integration of material and biological properties, shape, and architecture to engineer a wide range of optimized designs for specific functions is the ultimate aim of a biomaterials scientist.

Kanal İstanbul

İstanbul'a bir kanal yapma düşüncesi, yaklaşık 10 yıl önce bir "Çılgın Proje" olarak ortaya atıldığında, ilgili her kesimden yoğun tepki aldı. Aradan geçen uzun süre içinde bu düşünce belli aralıllarla rafa kaldırılmış görünse bile İstanbul'un üstünde "Demokles'in kılıcı" benzeri bir tehdit unsuru olmayı hep sürdürdü.

Autobiographical Memory Development

Autobiographical memory is constituted from the integration of several memory skills, as well as the ability to narrate. This all helps in understanding our relation to self, family contexts, culture, brain development, and traumatic experiences.

Toplumsal Tarih Çalışmaları

Kapitalizme geçiş, azgelişmişlik ve emperyalizm tartışmaları uzun bir süre Türkiye’deki sosyal bilimlerin gündemini belirlemişti. Bu tartışmalar, nereden gelip nereye gittiğimizi, devlet-toplum ilişkilerini, siyasal ittifakların niteliğini anlamaya yönelikti.

Mathematical Aspects of Evolving Interfaces

Interfaces are geometrical objects modelling free or moving boundaries and arise in a wide range of phase change problems in physical and biological sciences, particularly in material technology and in dynamics of patterns.

Bir Aşırma-İntihal

Hasan Yazıcı ve İhsan Doğramacı arasındaki dava epeyce konuşulmuş, dikkat çekmişti: 2000-2007 arasında iç hukukta, 2007–2014 arasındaysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde devam eden yargı süreci gerek hukukun işleyişindeki birçok çarpıklığı gerek akademik intihalin boyutlarını göstermesi açısından ibret verici durumlarla doluydu.