Thermal Radiation An Introduction

Termal Radyasyon: Bir Giriş, radyatif enerji transferi üzerine bir sömestlik giriş lisans dersi için eksiksiz bir ders kitabıdır. Temel bir giriş ile termal radyasyonun kapsamlı kapsama alanı arasındaki boşluğu kapatır, mühendisler tarafından uygulandığı şekilde radyasyon aktarımına ilişkin içgörüye odaklanır. Yüzeyler arasında ışıma aktarımını kapsayan kitap, yüzeyler arasındaki katılımcı ortamın etkilerine giriş yaparak yüzey ve orta özellik özelliklerini ve basit geometrilerde radyatif transfer denkleminin çözümünü içerir.

Geçmişten Günümüze Kadın – Cumhur Ertekin

Geçmişten Günümüze Kadın Cumhur Ertekin Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Dünya tarihi, aynı zamanda büyük ölçüde kadının ikinci plana atılmasının ve eziyet görmesinin tarihidir denebilir. Halbuki tarihin şafağında ve hayatı farklı düzenleyen kimi uygarlıklarda kadınlar dünyanın merkezindeler ve esirgeyen konumdalar. Sadece uzmanlık alanı nörolojideki katkısıyla değil, tarih çalışmalarıyla da ses getiren, Bilim Akademisi’nin kurucularından Prof. Dr. Cumhur Ertekin, aydın sorumluluğuyla kaleme aldığı Geçmişten Günümüze Kadın’da tarihöncesinden 21. yüzyıla, avcı-toplayıcılardan sanayi toplumuna kadar miras ve aile yapılarından inanç ve emek biçimlerine, cinsellikten demokratik haklara kadınlığın bin bir halini inceliyor. Coğrafyamızın ve kültürümüzün güncel kadın sorunlarına da ışık tutan Ertekin’in çalışması, bugün İran’da alevlenen Doğulu kadının kendini var etme mücadelesine bir destek haline geliyor. Geçmişten Günümüze Kadın, bir zamanlar ana tanrıça kültünde merkezi bir konumu olan kadınların başörtüsünden kurtulma mücadelesi vermek zorunda kaldığı noktaya nasıl geldiğini anlatırken, gelecekte de uyanık kalmamız gerektiğine dikkat çekiyor. Yılı: 2022 Yayınevi: The University of Michigan Press ISBN: 9786258129342 Genişlik: 13,5 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 384 *Sia Kitap WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Fragile but Resilient?

Fragile but Resilient? Turkish Electoral Dynamics, 2002-2015 Ali Çarkoğlu ve Ersin Kalaycıoğlu Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Ersin Kalaycıoğlu and Ali Çarkoğlu, who conducted surveys comparable to the American National Election Survey for the 2002 and 2015 national elections in Turkey, chart the dynamics that brought the pro-Islamist conservative Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi-AKP) to power in 2002, and that continue to influence electoral politics. The authors trace the uneven course of democratization in Turkey, as revealed through elections, since the first competitive, multi-party elections in 1950. Since the market liberalization reforms of 1980, Turkey has been rapidly evolving from a closed, agricultural, comparatively underdeveloped polity into an open and industrial state primarily integrated with the global economy. Kalaycıoğlu and Çarkoğlu analyze different dimensions of five elections surveys in 2002-2015 period to show how the consequent socio-economic changes and traditional socio-cultural divisions have affected elections, political parties, and individual voters. The authors conclude that the historical-cultural divide between rural, peripheral, conservative groups and more urban, centrist, and modernized groups not only persists but shapes elections more than ever. This book not only provides an original comprehensive and critical evaluation of the Turkish electoral and party politics, it also offers a case study of voting behavior in a state undergoing both democratization and market liberalization in a rapidly changing and volatile international environment. Yılı: 2021 Yayınevi: The University of Michigan Press ISBN: 9780472132430 Genişlik: 15 Yükseklik: 23 *The University of Michigan Press WEB Sitesi'nden alınmıştır.  

Kapitalizmin Derinleşen Krizleri ve Türkiye

Kapitalizmin Derinleşen Krizleri ve Türkiye Erinç Yeldan Yayınevinden satın almak için tıklayınız. “‘Alternatifleriniz ne?’ sorunsalı karşısında Sol’un şöyle bir tehlikeli ikileminin sözkonusu olduğunu gözlüyorum: Verili koşullar altında, aciliyet gerektiren gerçekçi ve somut alternatif öneriler çoğu kez ‘sistem-içi’ olarak eleştirilmekte. Bunlara ‘kapitalist sistemin yıkılması ve sosyalizmin gerçekleştirilmesi’ hedefleriyle örtüşmüyor, suçlaması yapılmakta. Ancak, krizin bahane edilerek emeğin sosyal kazanımlarına yönelik saldırıların püskürtülmesi ve krizin bedelinin emekçilere ödettirilmesi çabalarına karşı önerilen birçok politikanın ‘sistem-içi’ unsurlar içermesi de kaçınılmaz. Kuşkusuz ki bir yanda da sınıf pusulasını yitirmek tehlikesi var. Hedeften sapma ve nihai çözümün kapitalist sitemin dışında, sosyalizmde olduğu ufkunu yitirmemek gerekli. Ancak, burada sözkonusu olan ‘bu sistemde hiçbir şey değiştirilemez, sosyalizm gelecek, sorunlar çözülecek’ yaklaşımı da sorunlara karşı çok soyut düzeyden bakmak ve emekçi insanlara herhangi bir umut aşılayamamak tehdidiyle yüzleşmek zorunda. Üstelik bu yaklaşımla kitleleri ikna etmek, onları soyut idealler uğruna harekete geçirmek çok zor gözüküyor. Diğer yandan da emekçilerin acil çözüm bekleyen sorunları var; onların sorunlarına göz kapayıp her şeyi uzun döneme havale etmek taktiği Sol’u kitleler nezdinde yalnızlaştırıyor, yabancılaştırıyor ve giderek marjinalleştiriyor.” Ülkemizin yüz akı iktisatçılarından Erinç Yeldan, bir kez daha, “dayatılanı” ve insana yakışırca “talep edilmesi gerekeni” hatırlatıyor…   Yılı: 2022 Yayınevi: Telgrafhane Yayınları ISBN: 978-625-7926-42-3 Genişlik: 13,5 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 208 *Telgrafhane Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935)

Prof. Dr. Zafer Toprak, bu kitabında Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm’de özgün kaynaklara dayanarak kadının 1908-1935 arasındaki ilk dönem özgürlük mücadelesini ve kazanımlarını anlatırken, “Sonuç” bölümünde de 1965 sonrası ülkede etkinleşen ikinci dalga feminizmi ele alıyor.

Yeni Nesil İçin Liderlik

Geleneksel yönetim tarzının baskın olduğu ülkemizde, liderlik türü “güç kültürü” kodlarıyla örülü ama günümüz koşullarında özellikle yeni neslin taleplerine cevap veremiyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan, Yeni Nesil İçin Liderlik’te güç kültüründen güçlendirme kültürüne dönüşümü gerçekleştirmek için her kurumda uygulanabilecek bir model sunuyor.

Zulmün Tarihi

İnsanlık tarihinin çeşitli aşamalarında yaşanan zulümler elinizdeki kitabın konusu. Tıbbın Öyküsü ile tanınan, Bilim Akademisi’nin kurucularından duayen nörolog Prof. Dr. Cumhur Ertekin’in, aydın bilinciyle kaleme aldığı bir döküm.

Vatandaşlığın Sınırları

Bu kitapta Yasemin Soysal, Avrupa ülkelerinin göçmenleri bünyelerine dâhil etmenin farklı yollarını, bu politikaların nasıl geliştiğini ve uluslararası insan hakları söyleminden nasıl etkilendiklerini ele alıyor.