2021 TÜBİTAK  Teşvik Ödüllerine layık görülenler arasında 7 BAGEP Ödül sahibi genç bilim insanı da var.

2017 yılı BAGEP Ödül sahibi Dr. Selim HANAY “Fizik alanında nanomekanik sistemler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2019 yılı BAGEP Ödül sahibi Dr. Arif Engin ÇETİN “Mühendislik alanında optik, fotonik, plazmonik, nano-teknoloji ve mikro-akışkan teknolojileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2021 yılı BAGEP Ödül sahibi Dr. Selçuk YERCİ “Yüksek verimli ve maliyet-etkin güneş hücrelerinin geliştirilmesi ile bilgisayarlar-arası bilgi transferini maliyet etkin olarak hızlandıracak olan silisyum fotoniği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2018 yılı BAGEP Ödül sahibi Doç. Dr. Elif Nur FIRAT KARALAR “Hücre biyolojisi ve proteomik alanlarında memeli sentrozom/silyum kompleksinin biyolojisi ve nadir genetik hastalıklar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2015 yılı BAGEP Ödül sahibi Doç. Dr. Nurcan TUNÇBAĞ “Biyoenformatik ve hesaplamalı sistem biyolojisi alanında ağ tıbbı, trans-omik veri entegrasyonu, yapısal biyoenformatik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2021 yılı BAGEP Ödül sahibi Doç. Dr. M. Talha ÇİÇEK “Tarih alanında Modern Ortadoğu Tarihi ve Osmanlı Modernleşmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2015 yılı BAGEP Ödül sahibi Doç. Dr. Tilbe Göksun YÖRÜK “Bilişsel gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji ve nöropsikoloji alanlarında, dil ve bilişsel gelişim, multimodal düşünce ve iletişim ile dilin nöropsikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle;

2021 Yılı Bilim ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi için lütfen tıklayın.