BİLİM AKADEMİSİ

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK / İNSAN HAKLARI KURULU

 

Yeşim M. Atamer , Koordinatör

M. Ali Alpar

Ayşe Erzan

Ersin Kalaycıoğlu

Bertil Emrah Oder

 

Akademik Özgürlük Kurul’unun Görevleri:

  1. Türkiye’de akademik özgürlükler ve akademisyenlerin insan ve yurttaş olarak hakları ile ilgili uygulamaları ve hak ihlallerini izlemek. Bu konuda yıllık Akademik Özgürlükler Raporları hazırlamak ve yayınlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
  2. Türkiye’de akademik özgürlükler ve akademisyenlerin insan ve yurttaş olarak hakları ile ilgili yasal düzenlemeler ile YÖK ve üniversitelerin uygulamalarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
  3. Dünya akademileri, bilim kuruluşları ve bunların akademik özgürlükler ve insan hakları ile ilgili forumlarını ve etkinliklerini Bilim Akademisi adına izlemek, katılmak ve Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek,
  4. Kamuoyunu ve akademik dünyayı akademik özgürlük ilkeleri ve uygulamaları üzerine bilgilendirmek,
  5. Bilim Akademisi üyeleri ile ilgili akademik özgürlük ilkelerinin ihlali iddiaları olursa, Tüzükte tanımlanan süreçler çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun isteyeceği incelemeleri yapmak,
  6. Bilim Akademisi BAGEP ödülü almış kişiler hakkında akademik özgürlük ilkelerinin ihlali iddiaları olursa, BAGEP ödülü kazananların Bilim Akademisi ile yaptıkları sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun isteyeceği incelemeleri yapmak.

 

Bilim Akademisi Akademik Özgürlük / İnsan Hakları kurulu yönergesi için lütfen tıklayın.

 

Kurul Raporları