BİLİM AKADEMİSİ

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK / İNSAN HAKLARI KURULU

 

Yeşim M. Atamer , Koordinatör

M. Ali Alpar

Ayşe Erzan

Ersin Kalaycıoğlu

Bertil Emrah Oder

 

Akademik Özgürlük Kurul’unun Görevleri:

  1. Türkiye’de akademik özgürlükler ve akademisyenlerin insan ve yurttaş olarak hakları ile ilgili uygulamaları ve hak ihlallerini izlemek. Bu konuda yıllık Akademik Özgürlükler Raporları hazırlamak ve yayınlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
  2. Türkiye’de akademik özgürlükler ve akademisyenlerin insan ve yurttaş olarak hakları ile ilgili yasal düzenlemeler ile YÖK ve ü