Hayır. BAGEP Programı doktorasını veya uzmanlığını almış kişilere açıktır.
Başvuru dili Türkçe’dir. Bütün başvuru evraklarının Türkçe olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Anadili Türkçe olmayan bilim insanları başvurularını İngilizce yapabilirler.
Hayır. Adaylar, BAGEP Burs Ödülü’nün verildiği dönem itibariyle Türkiye’de ya da K.K.T.C.’de yer alan bir kuruluşta çalışıyor olmalıdır. Bununla birlikte geçici olarak yurtdışında bulunan ve Haziran 2022 sonuna kadar Türkiye’deki görevine dönecek olanlar ya da Haziran 2022 itibariyle Türkiye’de işe başlayacak olanlar da başvurabilir.
Hayır. Burs programı uzun vadeli bir program olduğundan, adayların BAGEP desteğinin geçerli olacağı 2 yıl süresince Türkiye’deki bir kurumda çalışıyor olması gerekmektedir.
Hayır. Başvuracak adayların BAGEP Burs Ödülü’nün verildiği dönem itibariyle Türkiye’de yer alan bir kuruluşta çalışıyor olması gerekmektedir.
Evet. Adayların, Türkiye’deki bir kurumda sürekli çalışıyor olması gerekmektedir. Sürekli çalışmanın part-time ya da full-time olmasından ziyade adayın araştırma planı ve özgeçmişi önem arz etmektedir.
GEBİP gibi benzer programlara başvurmuş ve kazanmış olanlar, BAGEP’e de başvurabilir ve kazandıkları takdirde ödüllerini alabilirler. 
Evet. 1 Ocak 1983 ve sonrasında doğmuş olan adaylar BAGEP 2023 için başvurabilirler. 

Çocuk sahibi kadın adaylar için yaş sınırı bir yıl uzatılmıştır. 1 Ocak 1982 ve sonrasında doğmuş ve çocuk sahibi olan kadın adaylar BAGEP 2023 için başvuruda bulunabilir.

Bir aday üst üste iki yıl başvuru yapamaz ve toplamda en fazla üç kez başvuru hakkı vardır.  
BAGEP ödülleri için öncelikli alanlar yoktur. Ödüller her alanda verilmektedir. Sadece az sayıda ödül destekçilerin tercihleri doğrultusunda belirli alanlara tahsis edilebilir 
Çıkar çatışması bulunan jüri üyeleri, ilgili adayların değerlendirmelerine katılmazlar.