Bilim Akademisi üyesi Prof.  Dr. Ali Erdemir National Academy of Inventors’a (NAI) üye seçildi.

NAI, ABD patentlerine sahip yaratıcı kişileri tanımak ve teşvik etmek, akademik teknoloji ve inovasyonun görünürlüğünü artırmak, fikri mülkiyetin açıklanmasını teşvik etmek, yenilikçi öğrencileri eğitmek ve onlara rehberlik etmek ve üyelerinin buluşlarının topluma nasıl fayda sağladığı konusunda daha geniş bir kamu anlayışı yaratmak amacıyla kurulmuştur.